A+ A A-

Muftija travnički dr. Ahmed ef. Adilović

Dr. Ahmed ef. Adilović rođen je u Kljacima - općina Travnik, 24. aprila 1964. godine. Nakon Osnovne škole, upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1983. godine. Zatim, 1984-1988. godine studira Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje je diplomirao 1990. godine iz oblasti Tefsira. Dvije godine bio je student generacije, a povodom 30 godina rada Fakulteta islamskih nauka dobio je priznanje za izvanredan uspjeh u toku studija.

muftija dr ahmed ef adilovic

Magistrirao 17.4.2002. god. na FIN-u iz oblasti Tefsira, o tumačenju sure En-Nisa' na osnovu rukopisa Mehmeda Handžića. 19.4.2010. godine na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju, također iz oblasti Tefsira. Tema je rasprava o tumačenju 190 manje poznatih (gharib) kur'anskih riječi, između Abdullaha ibn Abbasa i Nafi‘a ibnul-Azraqa.

Radni angažman i aktivnosti:

-prvi imam Sulejmanija-džamije u Travniku (1988-1992.),

-pripadnik Armije RBiH (maj 1992.- januar 1994.),

-glavni imam Odbora IZ-e Travnik (januar - oktobar 1994.),

-direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku u dva mandata (1994-2003.),

-predavač Tefsira u istoj medresi (od 1994. do danas),

-predavač Ahlaka u Medresi (2006-2011.),

-pomoćnik direktora Medrese za nastavu od januara 2012. do juna 2014.,

-koordinator Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za dislociranu nastavu u Travniku (od januara 2010.  do juna 2014. godine),

-glavni i odgovorni urednik časopisa Novi horizonti (2002-2007.),

-predsjednik AKOS-a – Asocijacije za kulturu, obrazovanje i sport (2010-2014. god.),

-učestvovao na brojnim seminarima i kursevima.

Do sada je objavio objavio nekoliko originalnih djela, samostalno sa arapskog jezika preveo nekoliko djela, te učestvovao u prevođenju više djela sa arapskog jezika. Također, veći broj originalnih i prevedenih članaka objavio je u novinama i časopisima: Preporodu, Muallimu, Novim horizontima, Glasniku i td.

Oženjen, otac troje djece.