A+ A A-

Muftija za Sandžak i Srbiju dr. Mevlud ef. Dudić

Profesor doktor Mevlud Dudić rođen je 27. jula 1966. godine u Tutinu. Osnovnoškolsko obrazovanje je stekao u rodnom gradu, a srednju islamsku usmjerenu školu „Alaudin medresu“ završio je u Prištini 1985. godine. Po završetku medrese, upisuje se na Islamski teološki fakultet u Sarajevu, na kom diplomira 1989. godine i stječe zvanje profesora islamskih nauka. Zvanje magistra islamskih nauka steječe 2005. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, odbranivši magistarsku tezu: Nastanak i razvoj medrese u Novom Pazaru. Na istom univerzitetu uspješno brani doktorsku disertaciju 2007. godine, na temu: Uloga sibjan-mekteba u očuvanju islama u Sandžaku.

muftija dr mevlud ef dudic

Profesor doktor Mevlud Dudić je obavio više interdisciplinarnih specijalizacija iz oblasti međureligijskih odnosa sa posebnim osvrtima na islamološke studije, komparativne analize religijskih doktrina, te komunikoloških fenomena u interkulturalnim sredinama i globalnocivilizacijskim razmjerama, od kojih valja istaći: jednosemestralne boravke na Univerzitetu „Al-Azhar“ u Egiptu (1991) iz oblasti komunikologije i dijaloga među religijama; na Univerzitetu u Virdžiniji u Sjedinjenim Američkim Državama (2002) gdje je proučavao uzroke i posljedice civilizacijskih sukoba i rješavanje istih mirnodopskim metodama, kao i višemjesečna studijska putovanja (2008) u organizaciji State Departmenta u Vašington, Njujork, Teksas i Čikago u okviru projekta: Obrazovna politika lidera.

Prof. dr. Dudić profesionalni angažman započinje 1991., kao predavač islamskih disciplina pri Odboru Islamske zajednice u Tutinu gdje ostaje do 1994. Godine 1992., biva honorarno angažiran u „Gazi Isa-begovoj medresi“ u Novom Pazaru kao profesor grupe stručnih predmeta (učenje Kur'ana, islamsko pravo, islamska dogmatika, misli i postupci Muhammeda, a.s., i obavljanje dužnosti predvođenja muslimana u vjerskim obredima). Za vršioca dužnosti direktora „Gazi Isa-beg medrese“ imenovan je 1994. godine. U periodu 1994-2002. godina u istoimenoj srednjoj stručnoj školi predaje predmet hadis – misli i postupci Muhammeda, a.s. 1995. godine je izabran za direktora medrese „Gazi Isa-beg“, i na toj funkciji ostaje sve do 2006. godine. Po osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru 2001. godine, dobija katedru za predmet metodika nastave, komunikologija i moderni islamski pokret. 2006. godine je izabran za dekana Fakulteta za islamske studije, u čijem je osnivanju sudjelovao od ideje, preko organizacionog odbora, da realizacije projekta, i na tom mjestu ostaje do 2008. godine. Na istom faklutetu predaje na katedrama misionarstva i međureligijskog dijaloga i metodike islamske vjeronauke. U istom periodu je, na Internaconalnom univerzitetu u Novom Pazaru, predavač na predmetu islamska kultura i civilizacija. Prošao je zvanja asistenta, docenta, vanrednog profesora, a 2008. godine je izabran za redovnog profesora komunikologije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Iste godine biva biran na funkciju prorektora za nastavu na spomenutom univerzitetu. Krajem 2008., izabran je za rektora Internacionalnog univerzitetu u Novom Pazaru.

Od samih početaka profesionalnog angažiranja, prof. dr. Mevlud Dudić uzima aktivno učešće u institucionalnom organiziranju muslimanske vjerske zajednice, kako na područjima negdašnjih država SFRJ, SRJ, SCG tako i na području današnje države Republike Srbije. U državi SFRJ, bio je član najvećeg institucionalnog tijela muslimana u Republici Srbiji: Sabora IZ Kosova, Srbije i Vojvodine. U radu te institucije sudjeluje sve do 1993. godine, kada se formira Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, u čijem uspostavljanju je dao veliki doprinos. U dva četverogodišnja mandata obnaša funkciju zamjenika predsjednika Mešihata IZ-e Sandžaka i sandžačkog muftije. 1997. godine je izabran za člana Sabora IZ-e BiH, te je u više navrata biran na toj funkciji na kojoj se i danas nalazi. 2001. godine postaje član Vladine komisije za uvođenje i sprovođenje vjeronauke u obrazovni sistem Srbije. 2002. godine je učestvovao u osnivanju Internacinalnog Univerziteta u Novom Pazaru, kao član inicijativnog odbora za osnivanje pomenutog univerziteta. U periodu objedinjavanja Islamske zajednice u Srbiji 2006/7., biva predsjednik Odbora za objedinjavanje IZ-e.

Prof. dr. Mevlud Dudić je autor više knjiga, od kojih je vjeronaučni udženik za prvi stupanj Ilmihal doživio veći broj izdanja i štampan je u preko 30. 000 primjeraka. Kao vrstan poznavalac islamskih znanosti, učestvovao je u osnivanjima i radu nekolicine naučnih časopisa i godišnjaka, od kojih valja istaći Takvim (godišnjak IZ-e), gdje je u periodu 1993-1994. bio glavni i odgovorni urednik; Islamska misao – časopis Fakulteta za islamske studije, gdje je 2007., također, obnašao funkciju glavnog i odgovornog urednika; Univerzitetska misao – časopis Internacionalnog univerziteta u Novom pazaru, u kom vrši funkciju predsjednika savjeta redakcije; znatan doprinos dao je i u radu dvonedjelnika IZ-e Glas Islama. Autentične naučne i publicističke članke objavljivao je u mnogobrojnim glasilima u zemlji i inostranstvu, od kojih su i: Glasnik Rijaseta IZ-e u BiH, Zbornik radova Ministarstva vjera u Vladi Republike Srbije, Međureligijski zbornik, Nur, Novi Horizonti, Mlađak, Sabah, NIN, Danas, Preporod, Journal of society for dewlopment of teaching and business processes in new environment in B&H, Komunikologija. Od posebnog značaja su radovi:

- Globalizacija i obrazovanje

- Prednosti i nedostaci Bolonjskog procesa

- Analiza procesa upravljanja i odlučivanja kod aktivnih preduzetnika kao strateškog fatora stabilnosti kompanija

- Podsticanje značaja znanja u novom društvu

U svojstvu recenzenta, javlja se u mnogim publikacijama, od kojih su značajnije: Udžebinici za islamsku vjeronauku za osnovne škole I-VIII razred; Udžbenici za vjeronauku za srednje škole I-IV godina; Glosa, religijski rječnik; Jehovini svjedoci; Vehbija Hodžić: Islam u svjetlu nauke i filozofije, knjiga prva – dogmatika.

Prof. dr. Mevlud Dudić je učestvovao na preko pedeset naučnih konferencija i simpozija širom svijeta iz oblasti međureligijskih odnosa, interdisciplinarnih korelativnih razumjevanja različitih kultura i civilizacija i komunikologije, te na svim tim naučnim susretima imao vrlo zapažena izlaganja. Neki od tih skupova su održavani u Vašingtonu (SAD), Tumbuktu (Mali), Tripoliju (Libija), Bengaziju (Libija), Tirani (Albanija), Milanu (Italija), Beču (Austrija), Minhenu, Frankfurtu, Berlinu, Manhajmu (Njemačka), Sofiji (Bugarska), Sarajevu (BiH), Beogradu (Srbija), Mariboru (Ljubljana), Zagrebu (Hrvatska), Novom Pazaru (Srbija), Prijepolju (Srbija), Zemunu (Srbija), Šapcu (Srbija), Obrenovcu (Srbija), Ljuboviji (Srbija) itd.

Profesor doktor Mevlud Dudić tečno govori tri strana jezika: arapski, engleski i albanski. U više navrata je posjetio Saudijsku Arabiju, Egipat, Liban, Siriju, Libiju, Kipar, Maleziju, Maltu, Italiju, Austriju, Njemačku, Bugarsku, Francusku, Švicarsku, Švedsku, Dansku, Tursku, Ameriku, Luksemburg i mnoge druge. Bio je gost brojnih svjetskih univerziteta: Džordž Vašington (SAD), Univerzitet u Njujorku (SAD), Kolumbija univerzitet (SAD), Bečki univerzitet (Austrija), Marmara univerzitet (Turska), Univerzitet u Segedinu (Mađarska), Univerzitet u Sofiji (Bugarska), Univerzitet u Milanu (Italija), Univerzitet u Medini (Saudijska Arabija), Univerzitet Imam Homeini u Teheranu (Iran), Univerzitet u Njujorku (SAD), Univerzitet u Kolumbiji (SAD), Univerzitet Istak u Kualalumpuru (Malezija) i dr. Održao je predavanja studentima i profesorima na Univerzitetu u Segedinu, Bečkom univerzitetu i Univerzitetu u Tirani.

Raznim prigodama, prof. dr. Mevlud Dudić je dao više stotina intervjua prestižnim televizijskim i radiostanicama, kao i nekim od najuglednijih svjetskih pisanih i elektronskih medija: Radio televizija Srbije (RTS), RTV Pink, B92, YU INFO, BBC sevice, Al-Džezira, Radio Slobodna Evropa, TV Sahr, TV Bosne i Hercegovine, NTV Hayat, Radio Hayat, TV UNIVERSA, Regionalna televizija (RTV), TV Jedinstvo, FONET, SANAPRESS , Preporod, Glas Islama, Novi Horizonti, Blic, Avaz, Novosti, Oslobođenje, Glas Javnosti, Figaro itd.

Oženjen je i otac troje djece. Živi i radi u Novom Pazaru.