A+ A A-

Muftija za Sloveniju Nevzet Porić

nevzet poric

Nevzet Porić je rođen 5. decembra 1977. godine u Bihaću (BiH). Prva četiri razreda osnovne škole završio je u Varoškoj Rijeci-Bužim, a zatim je svoje školovanje nastavio u Sloveniji, u Jesenicama. Nakon završene osnovne škole, upisao je 1994/5. akademske godine, Zagrebačku medresu ''Dr. Ahmed Smajlović'' u Zagrebu koju je završio 1998. godine. Nakon srednje škole odlazi na sjeverni Kipar. Tu je proveo godinu dana na Eastern Mediterranean University učeći engleski jezik. Akademske 1999/2000. godine, upisao je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. U redovnom roku odslušao je predavanja i položio ispite. Diplomirao je u junu 2004. godine, i upisao postdiplomski studij, modul Islam i modernost. Magistrirao je 2017. godine, na temu Prijevodi Kur'ana i njihova percepcija na slovenskom jeziku.

Od 1. jula 2003. godine, obavljao je funkciju sekretara Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, od 2011. godine, funkciju generalnog sekretara, a od 2018. godine, zamjenika muftija i predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Bio je član mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji od 2003. do 2021. godine. Na mjesto ljubljanskog muftije, na prijedlog reisu-l-uleme, imenovao ga je Sabor Islamske zajednice u BiH, 29. maja 2021. godine, a za predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji izabran je 19. juna 2021. godine. Imamsku dužnost u džematu Ljubljana obavljao je od 1. augusta 2005. godine, do 31. maja 2006. godine. Od 2014. do 2018. godine, bio je član gradskog vijeća Grada Ljubljane. Od 2013. do 2020. godine, bio je direktor Kulturno-obrazovnog Zavoda Averroes. Bio je urednik njegovih izdanja Sožitje je naša pot, i Tako je govorio Muhammed, a.s. Bio je član vijeća Vlade Republike Slovenije za dijalog o vjerskoj slobodi. Bio je glavni i odgovorni urednik službenog časopisa Islamske zajednice u Republici Sloveniji Amber. Bio je također glavni i odgovorni urednik službene web stranice Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

Sudjelovao je 2007. godine, u programu United States Department of State – International Visitor Leadership Program, a 2019. godine, ponovo je sudjelovao u istom programu na poziv United States Department of State kao alumnist.

U akademskoj 2018/19. godini, sudjelovao je na Qatar University u Dohi (Katar) na programu Arabic for Non Native Speakers (Arapski za strance) učeći arapski jezik.  

Sudjelovao je na različitim domaćim i međunarodnim skupovima i konferencijama.

Oženjen je i otac dvoje djece.