A+ A A-

Održana 33. redovna sjednica Vijeća muftija

  • 0202

Vijeće muftija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini održalo je danas u Sarajevu 33. redovnu sjednicu kojom je predsjedavao reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Tokom sjednice potvrđena je odluka o visini nisaba za zul-ka'de i zul-hidždže 1443. i muharrem 1444. hidžretske godine, te usvojena Informacija o značajnim aktivnostima reisul-uleme i drugih članova Vijeća muftija između dvije sjednice Vijeća.

Članovi Vijeća muftija usvojili su i Ramazanski izvještaj Rijaseta Islamske zajednice i njegovih ustanova za ramazan 1443. hidžretske godine, kao i izvještaj Ureda za zekat o provedenoj akciji prikupljanja zekata i sadekatul-fitra, koja je i ove godine bila veoma uspješna.

- Vijeće muftija je izrazilo je svoje zadovoljstvo činjenicom da se iz godine u godinu podiže svijest pripadnika Islamske zajednice o izvršavanju temeljnih ibadetskih propisa kao što su zekat, sadekatul-fitr, kurban i dr., što rezultira povećanjem sredstava u Fondu Bejtul-mal, a što Zajednici omogućava da svoju misiju može vršiti na bolji i efikasniji način, te olakšati većem broju ugroženih lica i onih u potrebi - kaže se u saopštenju Vijeća muftija.

Usvojen je i kalendarski dio Takvima za 2023. godinu, data saglasnost na Nastavni plan i program mektepske pouke Mešihata Islamske zajednice u Sloveniji, te usvojen Prijedlog izmjena i dopuna nastavnih planova i programa I i II ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka (FIN) u Sarajevu.

Također, na današnjoj sjednici razmatran je i usvojen izvještaj Vakufske direkcije o realizaciji odobrenih zamjena i transformacija vakufskih nekretnina za period od 1.7.2019. do 30.4.2021. godine, te usvojen prijedlog ove direkcije za novim uvakufljenjima i transformacijama vakufske imovine.

Na sjednici su razmatrana i druga tekuća pitanja iz nadležnosti Vijeća muftija.

(Preporod.info)