A+ A A-

Ustavna komisija

Ustavna komisija osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 11. ove Odluke Ustavna komisija zadužena je da:

a. prati provođenje Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Ustava IZ-e u BiH);

b. razmatra pitanja od značaja za ustavnost u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i daje inicijativu za amandmane na Ustav IZ-e u BiH;

c. ispituje i dostavlja Saboru mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav IZ-e u BiH

d. kontrolira javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav IZ-e u BiH i drugih odluka, te obavještava Sabor o rezultatima rasprave;

e. razmatra prijedloge odluka koje Sabor treba usvojiti, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom IZ-e u BiH i pravnim sistemom, kao i u smislu pravne obrade i o tome Saboru podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima;

f. razmatra i dostavlja mišljenja Ustavnom sudu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

g. razmatra i pokreće izradu pravnih akata iz svoje nadležnosti,

h. razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava i sloboda, zagarantiranih Ustavom IZ-e u BiH, u slučajevima u kojima se neko obraća Saboru ili Rijasetu IZ-e u BiH;

i. razmatra pitanja razvoja i problema u ostvarivanju i zaštiti prava i sloboda iz prethodnog stava te mjera za njihovu efikasnu zaštitu;

j. razmatra pitanja saradnje u pitanjima ljudskih prava i sloboda građana sa nadležnim državnim institucijama i organima na određenim nivoima;

k. razmatra pravni položaj organa i institucija Islamske zajednice u dijaspori.

l. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti iz svoga područja.

Komisija razmatra i druga pitanja koja se odnose na: pravni sistem unutar IZ-e u BiH, izborni sistem, Rijaset IZ-e u BiH, vjerske blagdane, grb i zastavu IZ-e u BiH, pečate IZ-e u BiH, provođenje međunarodnih i državnih zakona koji se tiču IZ-e u BiH te druga pitanja iz nadležnosti Sabora koja nisu u nadležnosti drugih komisija.