A+ A A-

Članovi Sabora 2018-2022.

Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika koji se biraju u izbornim okruzima.

     Safet Softić, predsjednik

     Edhem Bičakčić, potpredjednik

     Mirza Šabić, potpredsjednik

     Faruk Hašimović, sekretar

Izborni okrug Sarajevo

 1. Sadrudin Išerić, Sarajevo
 2. Belma Bešlić, Sarajevo
 3. Senad Ćeman, Sarajevo
 4. Mina Pleh, Sarajevo
 5. Fuad Ohranović, Sarajevo
 6. Esad Tanović, Sarajevo
 7. Edhem Bičakčić, Sarajevo
 8. Nedim Matoruga, Sarajevo
 9. Azem Mulalić, Sarajevo
 10. Mirsad Mujić, Kiseljak
 11. Ermin Zahirović, Kakanj
 12. Hilmo Neimarlija, Visoko
 13. Adis Hrvat, Vareš

Izborni okrug Tuzla

 1. Amir Karić, Tuzla
 2. Safet Softić, Banovići
 3. Hazim Bašić, Srebrenik
 4. Enisa Okanović, Bijeljina
 5. Enver Zerem, Tuzla
 6. Mensur Husić, Tuzla
 7. Nurdin Peštalić, Gradačac
 8. Fahrudin Mujanović, Odžak
 9. Nevres Fatić, Kalesija
 10. Mirza Saračević, Vlasenica

Izborni okrug Bihać

 1. Indira Ahmetašević, Cazin
 2. Mensur Ćehić, Bihać
 3. Alma Šahinović, Bužim
 4. Sulejman Alagić, Velika Kladuša
 5. Ilijas Harčević, Bosanska Krupa
 6. Sakib Džaferović, Kozarac
 7. Osman Hasanbegović, Sanski Most

Izborni okrug Banja Luka

 1. Muris Abdurahmanović, Derventa
 2. Smail Đuzel, Banja Luka
 3. Besim Šeper, Bosanska Gradiška
 4. Omer Veladžić, Bosanska Dubica
 5. Elvir Mehinagić, Prnjavor
 6. Mirsad Hamedović, Ključ
 7. Miralem Avdić, Kotor Varoš

Izborni okrug Goražde

 1. Edin Karaman, Višegrad
 2. Mustafa Bećirović, Rogatica
 3. Edib Efendić, Ustikolina
 4. Emina Šarić-Krajišnik, Foča
 5. Hfz. Ahmedin Bećirspahić, Goražde
 6. Kenan Kanlić, Goražde
 7. Emir Oković, Goražde

Izborni okrug Mostar

 1. Damir Sadović, Mostar
 2. Ćamil Tabaković, Mostar
 3. Džemail Ćibo, Konjic
 4. Ramiz Zahirović, Jablanica
 5. Dževad Hadžić, Livno
 6. Sadet Bilalić, Gacko
 7. Tarik Mujanović, Ljubuški

Izborni okrug Travnik

 1. Fatima Ćurić, Travnik
 2. Saudin Lendo, Travnik
 3. Vildan Hajić, Bugojno
 4. Elvedin Hamzakadić, Donji Vakuf
 5. Zehrudin Hadžić, Jajce
 6. Abdulaziz Rizvić, Novi Travnik
 7. Suad Jašarević, Vitez

Izborni okrug Zenica

 1. Jakub Salkica, Zenica
 2. Suvad Isaković, Zenica
 3. Mustafa Čaušević, Žepče
 4. Nagib Mujkić, Zavidovići
 5. Emira Drnda-Čičeklić, Maglaj
 6. Fuad Omerbašić, Tešanj
 7. Dževad Hopić, Doboj

Izborni okrug Novi Pazar

 1. Muamer Zukorlić, Novi Pazar
 2. Admir Muratović, Novi Pazar
 3. Abdurrahman Kujević, Rožaje
 4. Samir Tandir, Prijepolje
 5. Fahrudin Ćosović, Tutin

Izborni okrug Zagreb

 1. Ferid Latić, Slavonski Brod
 2. Omer Omanović, Pula
 3. Mirza Mešić, Zagreb
 4. Bermin Meškić, Zagreb
 5. Mirza Šabić, Zagreb

Izborni okrug Ljubljana

 1. Eldin Velagić, Ljubljana
 2. Ifet Suljić, Škofja Loka
 3. Ajdin Ajšić, Velenje
 1. Aldin Kusur, Izborni okrug Njemačka,
 2. Midhat Hajrović, Izborni okrug Njemačka,
 3. Muaz Redžić, Izborni okrug Sjeverna Amerika,
 4. Alija Džekić, Izborni okrug Sjeverna Amerika,
 5. Sifet Omerović, Izborni okrug Australija,
 6. Senad Podojak, Izborni okrug Austrija,
 7. Jasmin Demić, Izborni okrug Švicarska i Francuska.
 8. Fadila Jašarević, Izborni okrug Švedska, Norveška, Danska i Finska,
 9. Majda Rustemagić, Izborni okrug Benelux, Velika Britanija i Irska,