A+ A A-

Komisija za finansijske i administrativne poslove

Komisija za finansijske i administrativne poslove osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 12. ove Odluke Komisija za finansijske i administrativne poslove zadužena je da:

a. razmatra usvajanje, izvršenje i kontrolu izvršenja budžeta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

b. definira prijedloge za dodjelu sredstava iz budžeta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za rad Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i upotrebu ovih sredstava;

c. razmatra i utvrđuje dnevnice i druge troškove u vezi sa radom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i drugih tijela i organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

d. razmatra pitanja u vezi sa članarinom u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine;

e. razmatra i pokreće pravne akte iz svoje nadležnosti;

f. razmatra mjere finansijske i privredne politike Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

g. razmatra pitanja duga i odnosa sa finansijskim institucijama, u zemlji i izvan zemlje, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

h. utvrđuje odluke o određenim novčanim obavezama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

i. razmatra i druga pitanja u vezi sa finansijskim poslovanjem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

j. razmatra pitanja vezana za informacioni sistem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

k. razmatra administrativna pitanja funkcioniranja Sabora i drugih tijela i organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Komisija u koordinaciji sa Rijasetom Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini dostavlja prijedlog budžeta Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini Saboru do 15. oktobra svake godine kako bi bio uvršten u prijedlog odluke o budžetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za sljedeću godinu.

Komisija razmatra i druga pitanja iz svoje nadležnosti, finansijska i administrativna i o tome izvještava Sabor.