A+ A A-

Saziv Sabora 2010-2014.

Safet Softić, predsjednik Sabora Islamske zajednice 

           Edhem Bičakčić, potpredsjednik Sabora

           Mevlud Dudić, potpredsjednik Sabora

           Mensur ef. Karadža, sekretar, email: m.karadza@rijaset.ba

ČLANOVI SABORA PO IZBORNIM OKRUZIMA
OKRUG SARAJEVSKI

1. Alispahić Zehra, Sarajevo

2. Edhem Bičakčić, Sarajevo

3. Čengić Mustafa, Sarajevo

4. Đokić Nijaz, Kakanj

5. Karahmet Esad, Sarajevo

6. Hfz. Mensur ef. Malkić, Sarajevo 

7. Šefkija Okerić, Sarajevo

8. Osmanović Sejid, Breza

9. Smajlović Mehmed, Gračanica Visoko

10. Šemić Abdullah, Fojnica

11. Zahiragić Jusuf, Sarajevo

12. Zvizdić Denis, Sarajevo

13. Hasan Čengić, Sarajevo

OKRUG TUZLANSKI

14. Ramić Nusret, Tuzla

15. Ahmetović Ćamil, Sapna Zvornik

16. Arapčić Tarik, Lukavac

17. Camić Husejin, Janja

18. Hrnjić Islam, Čelić

19. Jahić Adnan, Tuzla

20. Peštalić Damir, Srebrenica

21. Serdar Husein, Modriča

22. Softić Safet, Banovići

23. Zahirović Davud, Gračanica

ZENIČKI OKRUG

24. Salkica Jakub, Zenica

25. Isaković Suvad,  Zenica

26. Zilkić Husein, Zavidovići

27. Purak Hidajet, Željezno Polje

28. Husejnović Reuf, Maglaj

29. Begić Adnan, Doboj

30. Omerbašić Fuad, Tešanj

 TRAVNIČKI OKRUG

31. Terzić Muamer, Bugojno

32. Indžić Salih, Bugojno

33. Bešo-Haskić Lejla, Vitez

34. Kurić Muharem, Donji Vakuf

35. Đananović Halil, Travnik

36. Gekić Ismet Gornji, Vakuf

37. Ibreljić Hamdo, Busovača

GORAŽDANSKI OKRUG

38. Tanjo Amer, Sarajevo

39. Jusić Begzudin, Goražde

40. Džafić Rasim, Goražde

41. Memišević Bilal, Sarajevo

42. Osmanović Ibrahim, Sarajevo

43. Bašić Mustafa, Sarajevo

44. Čengić Nusret, Goražde

BIHAĆKI OKRUG

46. Mahić Amir, Kozarac

45. Cinac Arif, Bužim

47. Mujakić Said, Cazin

48. Alagić Sulejman, Velika Kladuša

49. Harčević Hadis, Bosanska Krupa

50. Mujić Ahmet, Bihać

51. Karamujić Nirzad, Sanski Most

MOSTARSKI OKRUG

52. Mušić Edin, Mostar

53. Dedović Salem, Mostar

54. Masleša Hamo, Konjic

55. Cikotić Suljo, Jablanica

56. Kapetanović Ibrahim, Tomislavgrad

57. Isaković Bekir, Stolac

58. Čampara Aljoša, Gacko 

BANJALUČKI OKRUG

59. Aganbegović Nedžad, Kotor Varoš

60. Vučkić Ermin, Ključ

61. Žepčan Edin, Bosanski Brod

62. Veladžić Omer, Bosanka Dubica

63. Iriškić Lokman, Prnjavor

64. Latifović Zejnil, Bosanska Gradiška

65. Filipović Meliha, Banja Luka

SANDŽAČKI OKRUG

66. Dudić Mevlud, Novi Pazar

67. Šaćirović Sead, Novi Pazar

68. Šabović Šefkija, Plav

69. Nikšić Fadil, Sjenica 

70. Tandir Samir, Prijepolje

ZAGREBAČKI OKRUG

71. Bukva Mustafa, Makarska

72. Crnkić Alem, Sisak

73. Hadžiefendić-Parić Remzija, Zagreb

74. Mujkanović Hajrudin, Rijeka

75. Šabić Mirza, Zagreb

SLOVENIJA

76. Deleut Mensud, Ceršak

77. Velagić Eldin, Jesenice

78. Suljić Ifet, Škofija Loka 

ZAPADNA EVROPA

79. Alihodžić Bernes, Štutgart - Njemačka

80. Husanović Ibrahim, Švicarska

81. Karaman Idriz, Švedska

SJEVERNA AMERIKA

82. Zejnelović Ismet, Atlanta - SAD

AUSTRALIJA

83. Omerović Sifet, Australija