Promo banner

A+ A A-

Saziv Sabora 2002-2006.

Sabor Islamske zajednice je najviši predstavnički i zakonodavni organ Islamske zajednice u BiH.

Sabor Islamske zajednice ima 83 sabornika koji se biraju u izbornim okruzima.

Husein Smajlović, predsjednik Sabora

Ibrahim Čolakhodžić, potpredsjednik

Jusuf Zahiragić,potpredsjednik

Ahmed Mešić, sekretar

Adresa:

Sarajevo, Zelenih beretki 17.

Tel: +387 (0) 33 533-000

ČLANOVI SABORA

SARAJEVSKI OKRUG

1. Mirsad Mahmutović

2. Sead Živalj

3. Faris Gavrankapetanović

4. Šahzija Dreca

5. Mugdim Haračić

6. Edhem Bičakčić

7. Fahrudin Rizvanbegović

8. Smail Čekić

9. Nihad Hadžić

10. Jusuf Zahiragić

11. Enes Pelidija

12. Mustafa Jahić

13. Emina Ibrišević

TUZLANSKI OKRUG

14. Besim Čanić

15. Adnan Jahić

16. Ševket Hafizović

17. Enver Alić

18. Mustafa Gobeljić

19. Ibrahim Imširović

20. Tarik Arapčić

21. Hamid Begić

22. Safet Softić

23. Senahid Bristrić

BIHAĆKI OKRUG

24. Husein ef. Kovačević

25. Sead Bajrić

26. Sulejman Alagić

27. Nijaz Veladžić

28. Bekir Alić

29. Suad ef. Mahmutović

30. Hamdija Grošić

BANJALUČKI OKRUG

31. Šuhreta Đuzul

32. Jusuf Mašić

33. Omer Veladžić

34. Besim ef. Šeper

35. Ćašif ef. Šišman

36. Ahmet Čirkić

37. Ermin ef. Vučkić

TRAVNIČKI OKRUG

38. Mehmed Čorhodžić

39. Nedžad Grabus

40. Abdulah Burek

41. Dževad Mlaćo

42. Kemal Terzić

43. Ramiz ef. Bečirević

44. Muhamed Kaleta

 

ZENIČKI OKRUG

45. Jakub  ef.Salkica

46. Azem Ćatić

47. Husein Smajlović

48. Fuad Šišić

49. Mirsad Hasanić

50. Izet ef. Efendić

51. Mustafa Mujkić

MOSTARSKI OKRUG

52. Adem ef. Omerika

53. Dževad ef. Hadžić

54. Sabit Hodžić   

55. Mesud ef. Ćosić

56. Enes Ratkušić

57. Ibrahim Čolakhodžić

58. Omer ef. Kozić

 

GORAŽDANSKI OKRUG

59. Refik ef. Čaušević

60. Smajo Bačelija

61. Begzudin ef. Jusić

62. Alija Begović

63. Hamid Preš

64. Nusret Čengić

65. Hamza Bečirević

SANDŽAČKI OKRUG

66. Mevlud ef. Dudić

67. Kemal Brničanin

68. Ramiz ef. Hamidović

69. Enes ef. Svraka

70. Džavid Šabović

ZAGREBAČKI OKRUG

71. Hašim Smlatić

72. Idriz ef. Bešić

73. Aziz ef. Hasanović

74. Mirza Šabić

75. Mujo Isić

SLOVENAČKI OKRUG

76. Ibrahim Smajić

77. Ramo ef. Muzaferović

78. Redžep ef. Hodžić

OKRUG ZAPADNA EVROPA

79. Mustafa ef. Klanco

80. Advan ef. Ljevaković

81. Osman Ćuprija

OKRUG SJEVERNA AMERIKA

82. Tajib ef. Pašanbegović

OKRUG AUSTRALIJA

83. Osman Softić