A+ A A-

Saziv Sabora 2014-2018.

Sabor Islamske zajednice ima 87 sabornika koji se biraju u izbornim okruzima.

Adresa: Sarajevo, Zelenih beretki 17.

Tel: +387 33 533-000

     Hasan Čengić, predsjednik

     Ramiz Jelovac, potpredjednik

     Edin Atlagić, potpredsjednik

     Faruk Hašimović, sekretar

ČLANOVI SABORA PO IZBORNIM OKRUZIMA

Sarajevski izborni okrug

1. Mensur Malkić, Sarajevo         

2. Zehra Alispahic , Sarajevo         

3. Hasan Čengić , Sarajevo         

4. Jusuf Zahiragić    , Sarajevo         

5. Amila Alikadić-Husović, Sarajevo         

6. Tarik Zaimović , Sarajevo          

7. Ismet Veladžić, Sarajevo         

8. Amina Deljković, Sarajevo        

9. Velid Efendić, Sarajevo           

10. Edin Bukva, Visoko            

11. Sejad Zaimović, Kakanj           

12. Mujo Kućanović, Olovo            

13. Kenan Bajrić  , Kiseljak     

Tuzlanski izborni okrug

14. Damir Peštalić, Srebrenica 

15. Safet Softić, Banovići            

16. Hazim Bašić, Srebrenik          

17. Senija Bubić, Bijeljina           

18. Mustafa Gobeljić, Brčko                

19. Edib Kravić, Tuzla               

20. Nurdin Peštalić, Gradačac          

21. Fahrudin Mujanović, Odžak              

22. Ćamil Ahmetović, Zvornik          

23. Zehra Velić, Tuzla     

Bihaćki izborni okrug

24. Said Mujakić, Cazin                  

25. Agan Bunić, Bužim               

26. Amir Mahić, Kozarac                 

27. Asaf Šehić, Velika Kladuša 

28. Hadis Harčević, Bosanska Krupa 

29. Šemsudin Dedić, Bihać                 

30. Nirzad Karamujić, Sanski Most     

Banjalučki izborni okrug

31. Kasim Mujičić, Banja Luka 

32. Ermin Vučkić , Ključ               

33. Edin Žepčan, Bosanski Brod 

34. Omer Veladžić, Bosanska Dubica 

35. Lokman Iriškić, Prnjavor          

36. Zejnil Latifović, Bosanska Gradiška 

37. Nedžad Aganbegović, Kotor Varoš 

Goraždanski izborni okrug

38. Benjamin Kulovac, Žepa       

39. Mehrudin Genjga, Rudo             

40. Ferid Serdarević, Foča               

41. Izet Alihodžić, Čajniče          

42. Melisa Kurtić, Goražde 

43. Sedina Obuća, Goražde 

44. Esad Grabus, Višegrad 

Mostarski izborni okrug

45. Esma Mezit-Aksoy, Mostar           

46. Hamo Masleša, Konjic            

47. Muhamed Dragolovčanin, Glamoč          

48. Suljo Kmetaš, Prozor           

49. Ramiz Jelovac, Mostar           

50. Muamer Tinjak, Nevesinje       

51. Bekir Isaković, Stolac        

Travnički izborni okrug

52. Kadir Selman, Travnik          

53. Nisvet Hrnjić, Jajce             

54. Muamer Terzić, Bugojno          

55. Vedad Hajdarević, Vitez            

56. Omer Ljubunčić, Gornji Vakuf 

57. Salih Indžić, Travnik               

58. Lejla Bešo-Haskić, Travnik     

Zenički izborni okrug

59. Edin Beganović, Zenica                 

60. Ahmed Ćerim, Zenica                 

61. Sulejman Efendić, Zavidovići              

62. Mirsad Hasanić, Maglaj               

63. Suad Huskić, Tešanj                

64. Damir Šišić, Doboj                

65. Džafer Gračić, Teslić           

Mešihat IZ u Srbiji

66. Suad Bećirović, Novi Pazar 

67. Admir Muratović, Novi Pazar 

68. Abdurrahman Kujević, Rožaje         

69. Samir Tandir , Prijepolje 

70. Fadil Murati, Novi Sad 

Mešihat IZ u Hrvatskoj

71. Idriz Bešić, Gunja              

72. Hajrudin Mujkanovic, Rijeka             

73. Remzija Hadžiefendić-Parić , Zagreb            

74. Mirsad Kugić, Pula            

75. Mirza Šabić, Zagreb            

Mešihat IZ u Sloveniji

76. Ela Porić, Ljubljana         

77. Ifet Suljić, Škofja Loka 

78. Midhat Alagić, Ljubljanski-Grosuplje        

Australija

79. Sifet Omerović                 Australija                            

Austrija

80. Senad Podojak                   Austrija                                 

Norveška

81. Adnan Osmičić              Norveška                              

Njemačka

82. Halim Alibašić                 Njemačka                           

83. Edin Atlagić                    Njemačka                            

Sjeverna Amerika

84. Ismail Fetić                    Sjeverna Amerika             

85. Abid Talić                       Sjeverna Amerika             

Engleska

86. Fahrudin Hamidović         Engleska                         

Francuska

87. Isah Dacić                       Francuska