Promo banner

A+ A A-

Komisija za vjersko djelovanje

Komisija za vjersko djelovanje osnovana je Odlukom Sabora o izboru saborskih komisija Sabora IZ-e donesenom 30. ševvala 1428.h.g., odnosno 17. novembra 2007. godine. Članom 13. ove Odluke Komisija za vjersko djelovanje zadužena je da:

a. razmatra funkcioniranje institucija džamije, džemata i imama,

b. razmatra funkcioniranje institucije hatiba, muallima i muallime,

c. razmatra vjerski rad sa ženskim dijelom džemata i aktivnosti prema porodici,

d. razmatra vjerske aktivnosti u vezi sa omladinom,

e. razmatra aktivnosti vezane za imidž Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

f. razmatra rad medija, štampanih i elektronskih, u vlasništvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

g. razmatra aktivnosti za unapređenje rada u ovim područjima,

h. učestvuje u pripremanju radnog plana Sabora za aktivnosti u ovom području,

i. razmatra ostale aktivnosti u vezi sa vjerskim djelovanjem i životom.