A+ A A-

Fetva (decizija) o vjerskom statusu prihoda od vakufske imovine

Broj: 03-2-186/18

Datum: 21. safer 1440.h.g.

            30. oktobar 2018. godine

            

 

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na sjednici, održanoj u Novom Pazaru 21. safera 1440. h. g., odnosno 30. oktobra 2018. godine, razmatrajući zahtjev Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za donošenje mišljenja o statusu prihoda od vakufske imovine, donijelo sljedeću 

FETVU (DECIZIJU)

o vjerskom statusu prihoda od vakufske imovine 

Polazeći od osnovnog principa da je vakuf vjerski institut, utemeljen na Kur'anu i sunetu, da je to imovina koja se, prema odredbama islamskog vjerozakona, izuzima iz prometa sa ciljem realizacije vjerskih obaveza i poslova, odnosno ostvarivanja trajnog dobročinstva učinjenog u ime Allaha, dž.š., a zarad sticanja Njegova zadovoljstva, kako bi dobra djela tekla i nakon smrti vakifa, te da ta imovina, kao i prihodi ostvareni njenom upotrebom i korištenjem imaju unaprijed određenu svrhu i cilj koji nisu komercijalnog karaktera, u skladu s općim pravnim pravilom da se „uvjet, odnosno svrha naznačena vakufnamom tretira poput vjerske odredbe“ (شرط الواقف كنص الشارع), Vijeće muftija potvrđuje da se svi prihodi od vakufske imovine imaju trošiti kako je to određeno njenom vakufnamom, odnosno u vjersko-obrazovnu, humanitarnu, socijalnu i misijsku djelatnost Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pod vakufskom imovinom se podrazumijeva sva pokretna i  nepokretna imovina koja je uvakufljena od strane fizičkih i pravnih lica u svrhe određene vakufnamama. Sva vakufska imovina (zemljišta, šume, poslovni objekti, stambeni objekti i dr.) služi za potrebe organiziranja misije Islamske zajednice, te se ostvareni prihodi od te imovine imaju trošiti za potrebe organiziranja vjerskog života i realizaciju vjersko-obrazovnih, humanitarnih, socijalnih i misijskih programa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budući da vakufska imovina suštinski nema komercijalnu osnovu i narav, njeni prihodi se ne smiju trošiti suprotno odredbama vakufnama i islamskog vjerozakona, kao i normativnih akata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

A Allah najbolje zna. 

Husein ef. Kavazović

Reisu-l-ulema