A+ A A-

Kancelarija Reisu-l-uleme

Kontakt:

Šef Kancelarije Reisu-l-uleme je Rifat Fetić.

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

e-mail: kancelarija@rijaset.ba

Web: reisu-l-ulema.islamskazajednica.ba  

Obrazac za zahtjev za sastanak sa Reisu-l-ulemom možete preuzeti ovdje (Desni klik->Save link as, MS Word dokument)

Ustav Islamske zajednice reguliše djelatnosti Kancelarije Reisu-l-uleme članom 12. u kojem stoji:

Kancelarija reisu-l-uleme obavlja administrativno-stručne poslove za potrebe reisu-l-uleme u funkciji poglavara Islamske zajednice, vrhovnog muftije i rukovodioca Rijaseta, koji se odnose na: usklađivanje poslova i zadataka reisu-l-uleme, Vijeća muftija i Rijaseta.

Kancelarija obavlja i opće, tehničke, informatičke, prevodilačke, diplomatsko-protokolarne i druge poslove za potrebe reisu-l-uleme, te iz djelokruga svoje nadležnosti obavlja poslove prema Saboru Islamske zajednice, Vijeću muftija, Rijasetu i Ustavnom sudu Islamske zajednice, neposredno sarađuje sa savjetnicima i savjetima reisu-l-uleme, savjetima drugih najviših organa Islamske zajednice, upravama i drugim organizacionim jedinicama Rijaseta, organima, ustanovama i slično. Obavlja komunikaciju sa Glasnikom, Preporodom, Radio BIR-om, MINOM i Web portalom za potrebe reisu-l-uleme i druge poslove po nalogu reisu-l-uleme.

Poslove iz prethodnog stava kancelarija obavlja i za potrebe zamjenika reisu-l-uleme.

Kancelarija reisu-l-uleme posebno sarađuje s nižim organizacionim dijelovima Islamske zajednice.