A+ A A-

Menšure dosadašnjih reisu-l-ulema

 Tekstualni sadržaj menšura dosadašnjih reisu-l-ulema

Za obavljanje rukovodećih poslova u Islamskoj zajednici potrebno je posebno ovlaštenje ili kako je to uobičajeno kod nas, MENŠURA. Prema tome, menšura je ovlaštenje reisu-l-ulemi za vršenje vjerskih poslova, sa kojim stiču pravo da daje ovlaštenje drugim licima za vršenje određenih poslova.

Ova ovlaštenja - MENŠURE - u početku je našim reisu-l-ulemama davao halifa, zapravo Islamski mešihat koji se nalazio u Istanbulu.

Ovakva ovlaštenja - MENŠURE - dobilo je više naših reisu-l-ulema. Prvi reisu-l-ulema, Mustafa Hilmi ef. Hadžiomerović (Omić) imenovan je reisu-l-ulemom 17. oktobra 1882. godine, a svečano ustoličenje obavljeno je 15. decembra u Konaku u Sarajevu.

Drugi reisu-l-ulema, h. Mehmed Teufik ef. Azabagić imenovan je 25. oktobra 1893. godine, a ustoličenje je obavljeno 20. novembra iste godine u Konaku, nakon dove u Carevoj džamiji u Sarajevu.

Treći reisu-l-ulema, h. hafiz Sulejman ef. Šarac izabran je na ovaj položaj 1910. godine a predaja menšure obavljena je 30. juna iste godine u Carevoj džamiji u Sarajevu.

Značajno je ovdje napomenuti, da je on, na ovaj položaj došao nakon stečene vjersko-prosvjetne samostalnosti bosanskohercegovačkih Muslimana, kada je Islamska zajednica u BiH poslije uporne borbe dobila svoj Autonomni statut koji je stupio na snagu 1. maja 1909. godine. Ovaj Statut je određivao da izborno tijelo traži izdavanje menšure od Islamskog mešihata u Istanbulu, ali da Mešihat ne utiče na izbor.

Četvrti reisu-l-ulema, h. Mehmed Džemaludin ef. Čaušević izabran je za reisu-l-ulemu 27. oktobra 1913. godine a zvanična promocija i predaja menšure obavljena je 26. marta 1914. godine u Carevoj džamiji u Sarajevu.

Početkom 1930. godine došlo je do ujedinjenja Islamske zajednice u Jugoslaviji, pa je Čaušević i prvi reisu-l-ulema za sve muslimane Jugoslavije.

Peti reisu-l-ulema, h. hafiz Ibrahim ef. Maglajlić imenovan je za ovaj položaj 12. juna 1930. godine, a predaja menšure i zvanična promocija obavljena je 31. oktobra 1930. godine u Bajrakli džamiji u Beogradu. Ovdje je potrebno napomenuti da je ovo prva „interna" menšura koju, na temelju Ustava Islamske zajednice, predaje poseban Odbor za izradu i predaju menšure usljed nepostojanja hilafeta koji se raspao 1924. godine.

Šesti reisu-l-ulema, Fehim ef. Spaho izabran je 23. aprila 1938. godine a svečano ustoličenje i predaja menšure obavljena je 9. juna iste godine u Carevoj džamiji u Sarajevu. Menšuru je predao posebni Odbor za izradu i predaju menšure.

Sedmi reisu-l-ulema, Ibrahim ef. Fejić, izabran je 26. avgusta 1947. godine a svečana promocija i predaja menšure bila je 12. septembra iste godine, i to po prvi put u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Menšuru mu je predao poseban Odbor za izradu i predaju menšure.

Osmi reisu-l-ulema, Sulejman ef. Kemura izabran je 15. novembra 1957. godine a ustoličenje i predaja menšure obavljena je 8. decembra iste godine u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Menšuru mu je predao poseban Odbor za izradu i predaju menšure.

Deveti reisu-l-ulema, Naim ef. Hadžiabdić izabran je na ovaj položaj 22. marta 1975. godine, a svečano ustoličenje i predaja menšure obavljeni su 18. maja 1975. godine u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Menšuru je predao poseban Odbor za izradu i predaju menšure.

Deseti reisu-l-ulema, h. hafiz Husein ef. Mujić imenovan je za reisu-l-ulemu 31. X 1987. godine, a ustoličenje i predaja menšure obavljena je u Bajrakli džamiji u Beogradu 11. decembra 1987. godine. Menšuru mu je izradio i predao poseban Odbor za izradu i predaju menšure. Kako se vidi iz navedenog, ovlaštenja reisu-l-uleme do 1930. godine, odnosno do reisu-l-uleme Maglajlića izdavao je Islamski mešihat iz Istanbula, a od 1930. godine posebno tijelo, Odbori za izradu i predaju menšure, usljed nepostojanja halifata, a na temelju Ustava Islamske zajednice.

Početkom 1990. godine hadži Jakub ef. Selimoski je imenovan od strane VIS-a za vršioca dužnosti reisu-l-uleme. Na sjednici Izbornog tijela 9. marta 1991. godine izabran je tajnim glasanjem za reisu-l-ulemu Jugoslavije, kao jedanaesti reisu-l-ulema.

Dvanaestom reisu-l-ulemi Mustafi ef. Ceriću Komisija za dodjelu menšure dodijelila je ovo ovlaštenje u Carevoj džamiji u Sarajevu 5. avgusta 1996. godine.

Sadržaj i oblik menšure se razlikovao od vremena do vremena i nije imao jedan ustaljeni obrazac. Uglavnom sve menšure pored zahvale Uzvišenom Allahu dž. š. sadrže prava i dužnosti onih kojima se daju. Pisane su na arapskom, turskom, a kasnije i na bosanskom jeziku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopija naredbe Hilmi-efendiji

mensura hilmi

Naredba Mustafi Hilmi Omerzade,

muftiji Sarajeva u Bosni

Biro za fetve Mešihata u Istanbulu, adresirano na Bosansko muftijstvo, preuzeto iz Kronike Mehmed-Enveri Kadića, svezak 27, vezano za događaje iz 1299. h. godine, broj 63, u kojem se naređuje Mustafi Hilmi Omerzade, muftiji Sarajeva u Bosni:

     - da rješava vjerska pitanja koja se odnose na muslimane u BiH,

     -  da postavlja sposobne naibe po kadilucima,

     -  kontaktira u vezi s ovim Austro-Ugarsku,

     -  da drži predavanja u Gazi Husrev-begovoj medresi,

     -  da sve kandidate za kadije podvrgne ispitima pred komisijom koju treba formirati i da se njihova rješenja o uspjehu upute ovamo radi potvrde i održavanja kontinuiteta sa Istanbulom.

24. redžep 1299. h. godine

22. maj 1298. r. godine

10. ? 1882. godine

Potpis i pečat: Ahmed Es'ad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopija menšure hfz. Sulejman ef. Šarca, njegov odlazak u penziju i postavljenje za reisu-l-ulemu u Bosni hadži Mehmed ef. Džemaludina Čauševića

mensura sarac

Hafiz Sulejman ef. Šarac, Stočanin, bosanski alim

Iz kopije menšure koja je adresirana na hafiza Sulejman ef. Šarca, Stočanina i bosanskog alima, saznajemo da je rješavao vjerska pitanja muslimana u BiH općenito, daje veoma stručan i da ga je Izborno tijelo izabralo za visoki položaj Rijaseta u Bosni, a Austrougarska administracija prihvatila nakon izbora za reisa; da Ministarstvo vanjskih poslova Turske svojom notom izvještava da mu je povjeren ovaj visoki položaj Rijaseta; da lično donosi fetve na bazi mišljenja stručnjaka hanefijske pravne škole i izvornih djela i da ih potpisuje kao bosanskohercegovački reis i da, kao takav, rješava sporove po šerijatu.

Zapisano 20. rebi'u-l-ahira 1328. godine.

Ovaj tekst je precrtan i upisan drugi iste sadržine uz dodatak da će se on baviti i vakufsko - mearifskim pitanjima. Ovaj drugi tekst je datiran 21. rebi'u-l-ahira iste godine.

Na istom dokumentu dodato je:

"Pošto je spomenuti Sulejman ef. otišao u penziju, i na osnovu note ambasade Ministarstva vanjskih poslova Turske od 8. safera 1332. godine, saznajemo da je postavljen za reisa bosanski alim Mehmed Džemaludin ef. Čaušević" (Muftilere EB)

U drugom izvoru (Istanbulsko muftijstvo, Arhiv Mešihata, Defter muftija, Sidžil defteri uleme, br. 7, str. 469) stoji:

„Reisu-l-ulemi BiH,

Na osnovu instrukcija šejhu-l-islama, napisana je menšura za h. Mehmed Džemaludin ef., koji je postavljen za reisa, pošto je Sulejman ef. Šarac otišao u penziju.

25. muharem, 1332. 11. januar, 1929.

Odluka br. 1700.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst menšure reisu-l-ulemi Ibrahim ef. Maglajliću

mensura maglajlic

U IME BOGA BLAGOGA l MILOSTIVOGA!

Neka je hvala Velikom Allahu, koji je uzvišeni šeriat učinio vječnim i Njegove sljedbenike obdario velikim učenjacima, koji su učvrstili pravovjernike u velike istine Islama.

Neka je Božji blagoslov na Njegovog odabranog Poslanika i Milosnika. Svaki onaj, koji se drži pravca Njegovog, neće skrenuti na stranputicu i neće biti nesretan.

Neka je blagoslov na porodicu Božijeg Poslanika i na Njegove drugove koji prvi prigrliše Islam i ne žališe nikada truda slijedeći Njegove staze.

Bože, budi zadovoljan sa imamima mudžtehidima, koji su simboli Islama i koji nas uputiše Njegovim uzvišenim pravcem, jer su oni sredili pravila šeriata i dali im ono pravo tumačenja, koje ga je učinilo shvatljivim i razumljivim za poznija pokoljenja.

Imajući u vidu propise šeriata, koji zahtijevaju da muslimani imaju svoga vjerskog star¬ješinu - imama - koji će upravljati njihovim vjerskim poslovima, kao što, imajući u vidu i to, da je danas u Islamskom hilafetu nastala praznina (fetret),to je, na temelju §4, Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije i § 64 Ustava Islamske vjerske zajednice, održana danas u Beogradu, prijestonici Kraljevine Jugoslavije, sjednica Sav¬jeta za izdavanje menšura pod predsjedništvom H. Mehmedali efendije Mahmutovića, a Savjet sačinjavaju članovi obiju Ulema-medžlisa i Vrhovnih šerijatskih sudova, te po tri izabrana delegata Vakufsko-mearifskih vijeća u Sarajevu i Skoplju. Pošto je za sada upražnjeno mjesto Halife, to je ovaj Savjet obzirom na šerijatske i druge zakonske propise, kao što i na položaj, koji njegovi članovi zauzimaju, pozvan i autorizovan, da izabranom vjerskom starješini - imamu - izda ovlaštenje - menšur - za vršenje niže navedenih dužnosti, pa je jednoglasno zaključio, da se ovo visoko ovlaštenje dade pobožnom učenjaku i kurau, poznavaocu principa Islama, preuzvišenom gospodi¬nu Hadži Hafiz Ibrahim Efendiji Maglajliću, bivšem Muftiji banjalučkom - neka ga Bog poživi.

Vrlo  ugledni  i  vrlo  poštovani  učenjače!

Budući si Ti na osnovu § 2 i 5 Zakona o izboru reisu-l-uleme, članova Ulema medžlisa i muftija Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije izabran kandidatom za visoki položaj reisu-l-uleme svih muslimana Kraljevine Jugoslavije po izbornoj kuriji, sastavljenoj od svih članova oba Ulema medžlisa, svih članova oba Vrhovna šeriatska suda, svih Muftija Kraljevine Jugoslavije, nadalje direktora Šeriatske sudačke škole u Sarajevu, Velike medrese Kralja Aleksandra l u Skoplju, te Šeriatske gimnazije u Sarajevu, zatim načelnika Muslimanskog odjeljenja Ministarstva pravde i referenta za Islamsku vjeroispovijest Ministarstva vojske i mornarice-budući da je Njegovo Veličanstvo - koji je čitavoj državi osigurao mir, sigurnost i poredak i koji je svojim građanima podijelio vjersku slobodu - Naš uzvišeni vladar Aleksandar l, ponos slavne dinastije Karađorđevića, Kralj Jugoslavije, da ga Bog dugo pozivi, svojim previšnjim ukazom od 12. juna 1930. god. br. 57340 - na predlog svoga Ministra pravde, stavljen u sporazumu sa predsjednikom Ministarskog savjeta, izabrao i postavio Tebe, reis-ul-ulemom između trojice predloženih mu kandidata.

Na osnovu svega ovoga, mi članovi gore spomenutog Savjeta i pošto u Islamskom hilafetu danas vlada praznina (fetret), povjeravamo Tebi ovim ovlaštenjem (menšurom) sva prava i dužnosti, koja je uzvišeni šeriat propisao vjerskom starješini muslimana.

Naročito Te ovlašćujemo:

Da upotrijebiš sva srestva kojim raspolažeš, kako će se poznavanje uzvišene Islamske nauke medu muslimanima proširiti i učvrstiti, a njegove ideje u djelo provoditi;

 Da nastojiš, da se cjelokupni vjerski, kulturni i društveni život svih muslimana kreće u granicama uzvišene nauke Islama i da budnim okom paziš, da se svuda, u svakoj prilici, na svakom mjestu i od svakog priznaju i poštuju Njegovi uzvišeni propisi i obredi, a svi muslimani da ih brižno čuvaju i tačno ih pridržavaju;

Da imenuješ imame i hatibe i daješ murasele kadijama, koji će odgovarati svojim pozivima i biti dostojni časnih položaja, koji su im namijenjeni, da ih ovlastiš i pozoveš, da vrše svoje dužnosti savjesno i predano i u duhu propisa uzvišenog šeriata, kako bi u slučaju nezakonitog i nesavjesnog rada bili pozvani na odgovornost;

Da u muraselama, koje ćeš izdati kadijama, označiš sve vjerske funkcije, koje im povjeravaš, kako bi stekli zakonsko ovlašćenje za suđenje medu muslimanima u svim njihovim bračnim, porodičnim, nasljednim i vakufskim poslovima, - držeći se u svemu priznatih šeriatsko-pravnih autoriteta, a to sve u saglasnosti sa Zakonom o senatskim sudijama i sudovima i Ustavom Islamske vjerske zajednice;

Da u svima šeriatsko-pravnim pitanjima koja se vremenom pojave, sa članovima Ulema-medžlisa doneseš principijelna rješenja po pravilima, utvrđenim u usuli-fikhu, na temelju izvora uzvišenog šeriata i temeljnih šeriatsko-pravnih djela kako to propisuje čl. 68 citiranog Ustava.

Dajući Ti ovo ovlaštenje tražimo od Tebe, da uložiš sve sile u radu na dobru i napretku muslimana i pokloniš svu svoju pažnju njihovom vjerskom životu i odgoju - molimo skrušeno Svevišnjeg Alaha, da Te uputi pravimputem i pomogne u Tvom radu na dobru, sreći i spasu Muslimana.

Izdano u Beogradu dana osmoga džumadel-ahire godine hiljadu tri stotine četrdeset devete po hidžretu, to jest trideset prvog oktobra hiljadu devet stotina tridesete godine.

Članovi  Savjeta  za  izdavanje  menšura:

Članovi Ulema-medžIisa:

    Šalim Muftić s. r.

    Vejsil Ališan s. r.

    Mesihovic Šakir s. r.

    H. Ali s. r.

    Okić H. Mehmed s. r.

    Vodopić Murad s. r.

    Abdul Hamid Hatibović s. r.

    Osman V. Sikirićs. r.

    Članovi Vrhovnih šeriatskih sudova:

    Mehmed Zeki s. r.

    Hatibović Hilmija s. r.

    Mahmuto vic M. Alija s. r.

    Bušatlić Abdulah s. r.

    Šećerkadić Derviš s. r.

    Sarić Ibrahim s. r.

    Osman Vilović s. r.

    Članovi Vakufsko-mearifskih vijeća:

    Sulejman Salihagić s. r.

    Šahin Idrizs. r.

    Svrzo Salih s. r.

    Talat Selim s. r.

    Deriš Omerović s. r.

    Mustafa Ourgutović s. r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst menšure reisu-l-ulemi Fehim ef. Spahi

Njegovoj preuzvišenosti gospodinu

Fehim ef. Spahi, reisu-l-ulemi Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije

Prema ustanovljenim šerijatskim propisima muslimani treba da imaju poglavicu (imama) koji će čuvati njihovo jedinstvo i nastojati da unaprijedi sve njihove vjerske i svjetske interese i koji će u raznim pokrajinama postavljati zamjenike koji će ga u spomenutom zastupati.

Ali budući da je u ovom vremenu nastala praznina u islamskom ........... i vrhovnom vođstvu, to su muslimani Kraljevine Jugoslavije, prema šerijatskim propisima i odredbama zakona i Ustava Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije, izabrali naročiti Savjet, koji će spomenutim zakonom i Ustavom predviđenu menšuru predati reisu-l-ulemi, vrhovnom vjerskom poglavici muslimana Kraljevine Jugoslavije.

Na temelju toga i budući da je Izborno tijelo izabralo Vašu preuzvišenost za reisu-l-ulemu, što je Ukazom potvrdilo Kraljevsko namjesništvo u ime njegova Veličanstva našeg obljubljenog Kralja Petra II - Bog ga čuvao i svakom dobru uputio! - mi potpisani članovi Savjeta za davanje menšure dajemo Vašoj preuzvišenosti ovu menšuru i predajemo Vam sva prava i dužnosti koje su uzvišeni šeriat, zakon i Ustav Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije dali reisu-l-ulemi, vrhovnom vjerskom poglavici muslimana Islamske vjerske zajednice Kraljevine Jugoslavije.

Neka nas sve Bog uputi onom u čemu je naše skupno dobro.

10. Rebiu-l-ahira 1357. 9. juna 1938. U Sarajevu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst menšure reis-ul-ulemi Ibrahim ef. Fejiću

IBRAHIM -EFENDIJI FEJIĆU

Reisu-l-ulemi Islamske vjerske zajednice u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji

Prema ustanovljenim šerijatskim propisima i u duhu Ustava Islamske vjerske zajednice u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji Vrhovni vakufski sabor kao vrhovno predstavničko tijelo pripadnika Islamske Vjerske Zajednice izabrao je Vas za reisu-l-ulemu Islamske vjerske zajednice u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji.

U vezi s ovim, a u duhu Ustava Islamske vjerske zajednice, mi potpisani članovi Odbora za predaju menšure dajemo Vam ovu menšuru /Ovlaštenje/, da bi u duhu uzvišenih islamskih propisa i Ustava Islamske vjerske zajednice mogli vršiti sva prava i dužnosti reis-ul-uleme, Vrhovnog vjerskog poglavice muslimana u Federativno Narodnoj Republici Jugoslaviji, na dobro Islamske vjerske zajednice i cijele naše domovine.

U Sarajevu, 27. ševala 1366. /12. septembra 1947./ godine.

Članovi Odbora za predaju menšure:

Naim Ćejvan, Mustafa Canhasi, Krajinić Muharem, Šeh Hasani,  H. Ali Mehmed

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst menšure reisu-l-ulemi Sulejman ef. Kemuri

mensura kemura

U IME BOGA BLAGOGA l MILOSTIVOGA

Hvala Bogu dž. š., koji je stvorio život ljudski i život uopće i postavio ga na čvrste osnove i odredio da se odvija u okviru stalnih zakona i određenog reda;

Propisao ljudima Zakon, koji potpuno odgovara tome prirodnom redu stvari i koji je u apsolutnom skladu sa prirodom ljudskog života; Koji je počastio čovjeka razumom i vjerom i tim ga uzdigao na najviši stepen medu svim stvorenjima na zemlji.

Da bi se čovjek održao na toj visini i u granicama Božijih zakona, Bog dž. š. objavio mu je svoju zapovijed u Kur'anu a. š:

 „Allah Vam naređuje da važne poslove (emanete) predajete onima, koji su za njih dostojni u vjerskom i naučnom pogledu".

Neka je spas i milost Božijem poslaniku Muhamed a. s., koji nas upućuje riječju i djelom na najbolje načine borbe na Božijem putu, na putu izvršenja njegovih naređenja i praktične primjene visokih islamskih ideala.

Neka je mir i spas Njegovim drugovima, koji nam služe kao najbolji uzor u radu za opće dobro i na podizanju vjersko-moralnog života muslimana.

NJEGOVOJ PREUZVIŠENOSTI HADŽI SULEJMAN EFENDIJI KEMURI REIS-UL-ULEMI ISLAMSKE VJERSKE ZAJEDNICE U FNRJ

Pripadnici Islama sačinjavaju vjersku zajednicu, koja prema šerijatskim propisima treba da ima svoga vjerskog poglavicu, koji upravlja njihovim vjerskim poslovima.

Vjerski poglavica muslimana u Jugoslaviji dobivao je ranije ovlaštenje (menšuru) za vršenje vjerskih poslova od Mešihata.

Kako halifa danas ne postoji, a da bi se udovoljilo propisima Islama, Vrhovni vakufski sabor kao najviše predstavničko tijelo Islamske vjerske zajednice u FNRJ u smislu propisa člana 31 tač. 2 Ustava Islamske vjerske zajednice u FNRJ preko naročito izabranog odbora ovlašćuje Njegovu preuzvišenost hadži Sulejman efendiju Kemuru, koji je dana 15. novembra 1957. godine od strane Vrhovnog vakufskog sabora izabran za reis-ul-ulemu Islamske vjerske zajednice u FNRJ, da može u duhu uzvišenih učenja Kur'ana i hadisa, kao i pozitivnih zakona naše zemlje, valjano vršiti dužnost reis-ul-uleme i voditi brigu o duhovnom uzdizanju pripadnika Islamske vjerske zajednice u FNRJ, a posebno da može vršiti slijedeće dužnosti:

Davanje ovlaštenja za vršenje vjerskih poslova članovima Ulema medžlisa i islamskih starješinstava;

Davanje hatibskog ovlaštenja hatibima džamija; Davanje obaveznih tumačenja u vjerskim pitanjima;

Određivanje glavnih smjernica vjerskog života muslimana u FNRJ i vršenje opšteg nadzora nad vjerskim životom.

Predajući Vam ovo ovlaštenje (menšuru) mi vjerujemo da ćete uložiti sve sile u radu za napredak muslimana u FNRJ i pokloniti svu svoju pažnju njihovom vjerskom životu i odgoju. Ujedno molimo Svevišnjeg Allaha da Vam pomogne u vršenju uzvišenih i odgovornih dužnosti i da Vam dade snage za rad na dobro, sreću i napredak Islamske vjerske zajednice i naše domovine.

Izdano u Sarajevu dana 16. džemadel-ula godine 1377. po hidžretu odnosno 8. decembra 1957. godine.

Članovi Odbora za izdavanje i predaju ovlaštenja (menšure) reisu-l-ulemi:

1) Sulejman Filipović, s. r.  3) Muhamed Šefket Kurt, s. r.

2) H. Murad Šećeragić, s. r.  4) Fahri ll'jasi, s. r.

5) H. Ali Ibrahim, s. r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst menšure reisu-l-ulemi Naim ef. Hadžiabdiću

mensura naim

U IME ALLAHA DŽ. Š. BLAGOG l MILOSTIVOG!

Hvala Allahu dž. š. koji je sve stvorio i odredio, učinio čovjeka svojim nasljednikom na Zemlji, postavio njegov život na čvrstim temeljima, učinio ga da se razviju po njegovim zakonima, postavio mu Zakon koji odgovara njegovoj prirodi, počastio ga povjerenjem, razumom i vjerom, podigao ga na najviši stepen, odlikovao ga nad svim stvorenjima, naredio mu da se, čuvajući ovo mjesto, okrene prema nauci, vjerovanju i toleranciji, izvršavajući dato mu povjerenje kako to nalaže Kur'an koji uvijek upućuje na razvoj, progres i usavršavanje „Allah dž. š. vam naređuje da sve poslove, amanete, predajete onima koji su za njih dorasli", da poziva na Njegov put i istinu sa mudrošću i savjetom i raspravlja o tome ljepše od drugih, jer samo „Ovo je Moj pravi put pa ga slijedite, a ne idite različitim putevima, pa da skrenete s Njegova puta, to vam je oporuka da biste bili bogobojazni".

Neka je spas i milost na Božijeg poslanika Muhameda a. s. koji nas je usmjerio korisnoj nauci, istinskoj borbi i dobrom djelu, primjenjujući tolerantne principe Islama i neka je spas i milost na Alejhiselamovu porodicu i njegove drugove koji su nam ostali najbolji uzor u radu za dobro čovječanstva uopće i muslimana posebno.

OVA MENŠURA PREDAJE SE NJEGOVOJ EMINENCIJI REISU-L-ULEMI ISLAMSKE ZAJEDNICE U SOCIJALISTIČKOJ FEDERATIVNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI HADŽI NAIM EFENDIJI HADŽIABDIĆU

S obzirom da muslimani u Jugoslaviji sačinjavaju samostalnu vjersku zajednicu koja, prema islamskom pravu, treba da ima svog vjerskog poglavara koji rukovodi njenim vjerskim poslovima, a koji je ranije dobivao menšuru, ovlaštenje, za vršenje ovih poslova od Mešihata i da islamsko pravo nalaže izdavanje ovakvog ovlaštenja, Vrhovni islamski sabor, kao najviše predstavničko tijelo muslimana u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji u smislu člana 46. Ustava Islamske zajednice u SFRJ preko svog posebno izabranog Odbora ovim ovlašćuje NJEGOVU EMINENCIJU HADŽI NAIM EFENDIJU HADŽIABDIĆA, koji je dana 9. Rebiul evvela 1395. g. Hidžre - 22. marta 1975. godine izabran od strane ovog Sabora za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u SFRJ, da u duhu Kur'ana, Sunneta, Šeriata i zakona naše zemlje shodno članu 47. pomenutog Ustava Islamske zajednice iz 1969. godine vrši sve prerogative reis-ul-uleme i vodi brigu o duhovnom uzdizanju muslimana u Jugoslaviji.

Uručujući Vam ovu menšuru, ovlaštenje, čvrsto vjerujemo da će Vaša Eminencija uložiti sve svoje napore, mudrost, znanje, snagu, odlučnost i pronicljivost u radu na duhovnom podizanju muslimana naše zemlje, da ćete voditi nesebičnu brigu o njihovom životu, razvoju i odgoju, pa molimo Svevišnjeg Allaha dž. š. da Vam pomogne u izvršenju ovog ogromnog zadatka, ispunjavanju ove velike odgovornosti i ostvarenju ove konstruktivne misije i da Vam dodijeli snagu u radu, kako za dobro muslimana, njihov progres, razvoj i sreću, tako i za dobro naše zemlje i dobro cijelog svijeta, jer „Medu vjernicima ima iskrenih ljudi koji su dosljedni u svemu što je objavljeno od Allaha dž. š. pa su neki od njih za to dali i svoje živote, a neki očekuju da to učine i oni su od onih koji ništa ne mijenjaju u tom pogledu".

Sarajevo, 7. Džumadel ula 1395. g. Hidžre - 18. maja 1975. godine.

Članovi Odbora za izdavanje i predaju menšure Reisu-l-ulemi:

Prof. dr Hamdija Čemerlić

Šejh hadži Hafiz Hamid ef. Bedrudin,      Kadija Kadri ef. Hajdarević,

Šejh hadži Hafiz Ismail ef. Haki,     Šejh hadži Hafiz Šukri ef. Bakalović

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst menšure reisu-l-ulemi Husein ef. Mujiću

U IME ALLAHA MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Hvala Allahu koji je sve stvorio i odredio, i čovjeka učinio Svojim namjesnikom na Zemlji i na njoj uspostavio ljudski život na čvrstim temeljima; učinio da se zemlja razvija po Njegovim zakonima; odredio zakonitosti koje odgovaraju ljudskoj prirodi, počastio čovjeka amanetom, razumom i vjerom; podigao ga na najviši stepen, odlikovao ga nad svim stvorenjima i naredio mu da se, kako bi očuvao svoje mjesto, okrene nauci, vjerovanju i toleranciji, l da bi svoj amanet izvršio, u Kur' anu mu - koji uvijek vodi ispravnom putu - poručio: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe, onima koji su ih dostojni, povjeravate", da poziva na Allahov put kaže: „Ovo je, zaista, moj put kojim pravo idem, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; eto to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili".

Neka je spas i milost na Božijeg poslanika Muhammeda a. s., koji nas je usmjerio korisnoj pouci, istinskom nastojanju i dobrom djelu primjenjujući tolerantne principe islama, i neka je spas na njegove drugove koji su nam ostali najbolji uzor u radu za dobro čovjeka i muslimana posebno.

OVA MENŠURA DODJELJUJE SE NJEGOVOJ EMINENCIJI REISU-L-ULEMI ISLAMSKE ZAJEDNICE USOCIJALISTIČKOJ FEDERATIVNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI

HADŽI HAFIZU HUSEINU EFENDIJI MUJIĆU

S obzirom da muslimani Jugoslavije sačinjavaju samostalnu vjersku zajednicu, prema islamskom pravu treba da imaju svog vjerskog poglavara koji rukovodi njenim vjerskim poslovima, a koji je ranije dobivao menšuru od Mešihata, te da islamsko pravo nalaže izdavanje ovakvog ovlaštenja. Vrhovni sabor Islamske zajednice, kao najviše predstavničko tijelo muslimana u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, a u smislu člana 46. Ustava Islamske zajednice u SFRJ, preko svog posebno izabranog odbora ovlašćuje

NJEGOVU EMINENCIJU HADŽI HAFIZA HUSEINA EFENDIJU MUJIĆA

koji je dana 8. rebiu-l-evvela 1408. godine po hidžri, odnosno 31. oktobra 1987. godine izabran od strane ovog Sabora za reisu-l-ulemu Islamske zajednice u SFRJ, da u duhu Kur'ana, Sunneta, Šerijata i zakona naše zemlje, shodno Članu 47. reis-ul-ulema vodi brigu o muslimanskom vjerskom životu i njegovom unapređenju u Jugoslaviji.

Uručujući Vam ovu menšuru, ekselencijo, čvrsto vjerujemo da ćete uložiti sav svoj trud, mudrost, znanje, snagu, shvaćanje i pronicljivost u radu na vjerskom podizanju muslima¬na naše zemlje, da ćete voditi nesebičnu brigu o njihovom životu i odgoju, pa molimo Svevišnjeg Allaha da Vam pomogne u izvršavanju ovog velikog zadatka, obnašanju Vaše velike odgovornosti i ostvarenju Vaše konstruktivne misije, i da Vam pokloni snage, kako za dobro muslimana, njihov napredak i sreću, tako i dobro naše zemlje i cijelog svijeta. U Kur'anu je rečeno: „Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu..."

Beograd, 19. rebiu-l-ahira 1408. g. po hidžri, odnosno 11. decembra 1987. godine.

ČLANOVI ODBORA za izdavanje i predaju menšure reisu-l-ulemi:

Hadži Abdulhak Salih

Hadži Jakub Selimoski                    Hadži Idris Demirović

Hadži Ferhat Šeta                    Hadži Jetiš Bajrami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENŠURA REISU-L-ULEME DR. MUSTAFE EF. CERIĆA

mensura ceric

U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog,

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Vladaru Dana sudnjega, Moćnom i Uzvišenom, koji je ljude obdario šerijatom, a sljedbenike šerijata obdario učenjacima koji poučavaju na putu istine.

Blagoslovljen neka je Muhammed vjerovjesnik, njegova časna porodica i njegovi ashabi koji pozivaju dobru i odvraćaju od zablude.

U Kur´anu časnom stoji zapovijed muslimanima da odgovorne dužnosti povjeravaju onima koji su ih dostojni. Najodgovornije dužnosti u zajednici muslimana su dužnosti imama i učitelja na putu istine. Te dužnosti povjeravaju se alimima koji se odlučno drže Allahova puta i koji izvršavaju obaveze koje su u ime Boga preuzeli.

OVA MENŠURA POTVRĐUJE IZBOR I PRAVO VRŠENJA DUŽNOSTI

REISU-L-ULEME ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Menšura

se dodjeljuje

DOKTORU MUSTAFI EFENDIJI CERIĆU

Doktor Mustafa efendija Cerić je trinaesti reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Javnim preuzimanjem ove menšure i davanjem zakletve u ime Boga da će odgovorno vršiti povjerenu dužnost, doktor Mustafa efendija Cerić stječe šerijatske ovlasti poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao zajednice muslimana u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu.

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!

U Sarajevu,

20. rebiu-l-evvela 1417./ 5. avgusta 1996. g.

Članovi odbora za dodjelu Menšure:

Hilmo Neimarlija

Dr. Omer Nakičević             Hafiz Ismet Spahić

Muhammed Salkić               Nihad Halilbegović