Promo banner

A+ A A-

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović

Dr. Husein ef. Kavazović je aktuelni reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rođen je 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu kod Gradačca, od oca Hasana i majke Saime.

reisu l ulema kavazovic 6

Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1983. godine. Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu je studirao u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, iz područja šerijatskog prava.

Radno iskustvo je sticao kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu.

Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1992. do 2012. godine, a u članstvo Sabora Islamske zajednice Republike Bosne i Hercegovine izabran je prije agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Nedugo nakon imenovanja na poziciju muftije tuzlanskog, zajedno s još devet članova delegacije Okruga Tuzla, po povratku iz Zagreba, biva zarobljen u Konjicu i odveden u logor HVO-a. Nakon sedam mjeseci ponovo je na slobodi i vraća se u Tuzlu.

Na poziciji tuzlanskog muftije dao je presudan doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese, uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole, te u obnavljanju lista Hikmet. Tokom tog perioda u više mandata obavljao je dužnost predsjednika Školskog odbora Behram-begove medrese u Tuzli. Svojim zalaganjem je doprinio podizanju zgrade Biblioteke Behram-beg u Tuzli.

Jedan je od pokretača Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca, prve ustanove za rehabilitaciju ovisnika u okviru Islamske zajednice u BiH. Zajedno sa svojim saradnicima, radio je na pokretanju i razvoju Agencije za certificiranje halal-kvalitete IZ-e u BiH. Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji više desetina džamija na područjima Bosanskog Podrinja i Bosanske Posavine.

Istovremeno, snažno se angažirao i na zbrinjavanju prognanog i izbjeglog stanovništva iz Istočne Bosne tokom agresije, a potom i u obnavljanju infrastrukture IZ-e u BiH i povratku muslimana u sela i gradove iz kojih su protjerani. Bio je član i predsjednik Savjetodavne radne grupe za definiranje sadržaja u izradi projektne dokumentacije za kompleks Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica.

U njegovom mandatu na poziciji reisu-l-uleme Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je provela izmjene Ustava i značajne reforme u mnogim segmentima djelovanja Zajednice u domovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Bio je u stalnom kontaktu sa vjernicima, u svim značajnijim prilikama, kako u domovini, domovinskim zemljama, tako i u iseljeništvu. Čest je gost u svim glavnim gradovima, kako u muslimanskom svijetu, tako i na Zapadu gdje je sagovornik najviših vjerskih, akademskih i političkih zvaničnika. Dobitnik je više priznanja od titula počasnog građanina do ličnosti godine.

Tokom obavljanja pozicije muftije tuzlanskog i reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini učestvovao je na brojnim naučnim konferencijama u domovini i svijetu. Autor je nekoliko knjiga i studija iz različitih oblasti islamskih nauka a naročito šerijatskog i komparativnog prava. 

Od knjiga mu je do sada objavljeno:

 1. Dvije kodifikacije šerijatskog porodičnog prava (Sarajevo: El-Kalem, 2012.)
 2. Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole (Sarajevo: El-Kalem, 2019.)
 3. Prirodno pravo kod Mu'tazila (Sarajevo: El-Kalem, 2019.)
 4. Prijevod i komentar na djelo: Muḥammad Qadrī paše, Murshid al-Ḥayrān: Kodifikacija šerijatskog imovinskog prava (Sarajevo: El-Kalem, 2019.)

Neki od naučnih i stručnih radova objavljenih u stručnim i naučnim časopisima su:

 1. „Politička vlast i kodifikacija šerijatskog prava“, Znakovi vremena, No. 57-58, Sarajevo: 2012.
 2. „Kratak pregled kodifikacije hanefijske pravne doktrine i osmanlijskih kanuna: nastanak i razvoj“, Novi Muallim, No. 51, Sarajevo: 2012.
 3. „Politička vlast i kodifikacija: desekularizacija forme šerijatskog prava i dekonfezijalizacija državnih ustanova u islamskoj državi“, Glasnik Rijaseta IZ u BiH, Vol. LXXV, januar-februar mart-april, Sarajevo: 2013.
 4. „Kapitulacije: promjene u šerijatskopravnoj doktrini međunarodnog prava“, Glasnik Rijaseta IZ u BiH, Vol. LXXV, maj-jun, Sarajevo: 2013.
 5. „Pojava konstitucionalizma u muslimanskim zemljama u XIX stoljeću: slučaj Tunisa, Osmanske carevine i Egipta“, Glasnik Rijaseta IZ u BiH, Vol. LXXV jul-august, Sarajevo: 2013.
 6. „Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat: Nacionalni građanski zakonik (Qānūn al-Madanī al-Ahlī) iz 1883. godine“, Anali GHB, Knjiga XXXVII, Sarajevo: 2016.
 7. „Identitet muslimana: Izazovi u današnjoj Evropi“, Novi Muallim, No. 73, Sarajevo: 2018.
 8. „Osnove prirodnog prava kod mu'tazilah: izvori prirodno-pravne etike“, Znakovi vremena, Godina XXI, br. 79, Sarajevo: 2018.
 9. „Osnovna načela mu'teziliskog teološkopravnog učenja“, Anali GHB, Knjiga XXXVIII, Sarajevo: 2017.
 10. „Osnove ličnog statusa i javnog prava kod mu'tazila“, Anali GHB, Knjiga, XXXIX, Sarajevo: 2018.
 11. „Pravo drugoga na priznanje u izvorima i tradiciji islama“, Oslobođenje, Pogledi, 24. mart 2018., rad je objavljen i u knjizi: Omer Ibrahimagić, Oporuka Bosni (Sarajevo: Monos, 2019.)

Oženjen je, živi u braku sa suprugom Fatimom; ima tri kćerke: Saimu, Kadiru i Eminu i unuka Muhammeda.