Promo banner

A+ A A-

Na današnji dan formalno počeo s radom Ustavni sud Islamske zajednice

06 05 2024 02 ustavni sud iz

Ustavni sud Islamske zajednice kao poseban organ čija je nadležnost da vrši kontrolu ustavnosti akata i rada ustanova i organa Islamske zajednice, uspostavljen je na temeljima i pravnim okvirima definiranim Ustavom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz 1997. godine.

Formalni početak rada Ustavnog suda Islamske zajednice datira od 6. maja 2000. godine kada je Sabor Islamske zajednice na prijedlog Rijaseta imenovao prvi saziv Ustavnog suda.

Mjesec dana kasnije održana je konstituirajuća sjednica Suda na kojoj je za predsjednika izabran prof. dr. Fikret Karčić, a za zamjenika predsjednika Edah Bećirbegović.

Članovi Ustavnog suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka koji uživaju ugled u Islamskoj zajednici.

Mandat članova Ustavnog suda traje šest godina, i za to vrijeme oni ne mogu biti članovi predstavničkih tijela ni izvršnih organa Islamske zajednice.

Odluke Ustavnog suda Islamske zajednice obavezujuće su za sve organe i ustanove Islamske zajednice.

Za izvršenje odluka Ustavnog suda Islamske zajednice odgovoran je Rijaset Islamske zajednice.

Radom Ustavnog suda Islamske zajednice rukovodi predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice, koga biraju članovi Ustavnog suda Islamske zajednice na prvoj sjednici koju saziva predsjednik Sabora Islamske zajednice.

(Preporod.info)