A+ A A-

Aldina Suljagić-Piro, mag.iur., sekretar

aldina suljagic piroAldina Suljagić-Piro je rođena u Tuzli 1982. godine. Svršenica je Behram-begove medrese i Pravnog fakulteta u Sarajevu. Na Katedri građanskog prava istog Fakulteta je i magistrirala. Pripravnički je odradila u Općini Srebrenik. Radila je kao sekretar OŠ „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo, OŠ „Edhem Mulabdić“ Sarajevo i preduzeća H.F.M. d.o.o. Sarajevo , zatim kao Human Resource Manager i kao Viši stručni saradnik za naplatu putem suda (Collection) u Heta d.o.o. Sarajevo. Trenutno je zaposlena kao stručni saradnik za sudske i disciplinske poslove u Rijasetu Islamske zajednice.

Ima položen ispit općeg znanja za državne službenike u organima državne službe u FBiH, pravosudni ispit pri Federalnom ministarstvu pravde i advokatski ispit pri Federalnoj advokatskoj komori, te blizu 15 godina bogatog radnog iskustva. Aktivno poznaje engleski jezik, a posjeduje osnovna znanja iz arapskog i turskog jezika. Član je redakcije Takvima i Glasnika.

Pohađala je mnogobrojne seminare i edukacije, kako u BiH, tako i u inostranstvu, te posjeduje dobro razvijene organizacijske i rukovoditeljske vještine vođenja tima, sklonost timskom radu, dobre komunikacijske vještine stečene tokom rada u multinacionalnoj kompaniji, kao i sposobnost analitičkog mišljenja, djelovanje u stresnim situacijama te donošenje brzih odluka.

Udata je i majka četvero djece: Hamze, Zejda, Muhameda i Fatime.

Živi i radi u Sarajevu.