A+ A A-

ustavni sud logo

Ustav Islamske zajednice određuje nadležnosti, rad i funkcioniranje Ustavnog suda kroz sljedeće članove:

Član 71.

Ustavni sud Islamske zajednice je vrhovni  organ za ocjenu ustavnosti akata i rada ustanova i organa Islamske zajednice.

Ustavni sud broji pet članova koje imenuje Sabor na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice.

Članovi Ustavnog suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka koji uživaju ugled u Islamskoj zajednici.

Mandat članova Ustavnog suda traje šest godina, i za to vrijeme oni ne mogu biti članovi predstavničkih tijela ni izvršnih organa Islamske zajednice.

Član 72.

Ustavni sud Islamske zajednice:

- ocjenjuje ustavnost općih i pojedinačnih pravnih i drugih akata organa i ustanova svih nivoa organiziranja Islamske zajednice,

- donosi odluke kojima utvrđuje povrede ustavnosti i nalaže njihovo otklanjanje,

- rješava sukobe nadležnosti u radu organa i ustanova Islamske zajednice,

Član 73.

Odluke Ustavnog suda Islamske zajednice obavezujuće su za sve organe i ustanove Islamske zajednice.

Za izvršenje odluka Ustavnog suda Islamske zajednice odgovoran je Rijaset Islamske zajednice.

Član 74.

Radom Ustavnog suda Islamske zajednice rukovodi predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice, koga biraju članovi Ustavnog suda Islamske zajednice na prvoj sjednici koju saziva predsjednik Sabora Islamske zajednice.

Rad i organizacija Ustavnog suda Islamske zajednice uređuju se aktom koji donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog Ustavnog suda Islamske zajednice.

 

Formular za apelaciju Ustavnom sudu Islamske zajednice možete preuzeti klikom ovdje.