A+ A A-

Članovi Ustavnog suda

Ustavni sud broji pet članova koje imenuje Sabor na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice.

Članovi Ustavnog suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka koji uživaju ugled u Islamskoj zajednici.

Mandat članova Ustavnog suda traje šest godina, i za to vrijeme oni ne mogu biti članovi predstavničkih tijela ni izvršnih organa Islamske zajednice.

U mandatnom sazivu 2020-2026. članovi Ustavnog suda su:

1. prof. dr. Vedad Gurda, predsjednik;

2. prof. dr. Šukrija Ramić, potpredsjednik;

3. doc. dr. Emir Mehmedović, član;

4. Adnan Omanović, advokat, član; i

5. Lutvo Mehonić, advokat, član.

Sekretar Ustavnog suda je Aldina Suljagić-Piro, mag.iur.