A+ A A-

prof.dr. Emir Mehmedović, član

emir mehmedovic

Prof. dr. Emir Mehmedović je rođen u Sarajevu 1977. godine. Po zanimanju je dipl. pravnik, doktor pravnih nauka, zaposlen kao vanredni profesor na na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu i kao glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Ima položen pravosudni i advokatski ispit i preko 18 godina radnog iskustva u organima uprave na nivou Bosne i Hercegovine. U toku dosadašnje profesionalne karijere, između ostalih poslova, vršio je funkciju člana Komisije za pomilovanje Bosne i Hercegovine, predsjednika Upravnog odbora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine - u izgradnji, sekretara Radne grupe za državnu i vojnu imovinu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, člana Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine, i mnoge druge.

Autor je ili koautor pet knjiga te preko 20 naučnih i stručnih radova. Član je redakcije  časopisa „Uprava“ iz Sarajeva i Međunarodnog naučnog i savjetodavnog odbora časopisa „Izmir Journal of Social Science“ (Izmir Sosyal Bilimler Dergisi). Predavao je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Universita degli Studi di Napoli Parthenope.

Od 2016. do 2021. godine bio je član Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bio je 30. glavni i odgovorni urednik lista učenika Gazi-Husrev-begove medrese „Zem-zem“. Živi i radi u Sarajevu.