A+ A A-

Ustavni sud Islamske zajednice održao 11. redovnu sjednicu

07 03 2023 01 sjednica ustavnog suda

Ustavni sud Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je jučer održao svoju 11. redovnu sjednicu.

Nakon utvrđivanja i usvajanja dnevnog reda i usvajanja Zapisnika sa 10. redovne sjednice pristupilo se razmatranju materijala, raspravljanju i odlučivanju o pristiglim zahtjevima i drugim pitanjima administrativno-finansijske prirode koja su iz nadležnosti Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

(Preporod.info)