A+ A A-

#ostanikuci

Strasti su tamnice duše

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Vjernik se nalazi između pet nevolja: vjernika koji mu zavidi, dvoličnjaka koji ga mrzi...

Opširnije

Tajna

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Poslanik, s.a.v.s., izričito kaže: „Vaši međusobni razgovori jesu emanet.“...

Opširnije

Rasprave

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Onaj ko se ostavi rasprave, iako je u pravu, bit će mu sagrađena kuća u najvišem Džennetu...

Opširnije

Umjerenost u jelu

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

U jednom haberu stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., gladovao i kad to nije bilo neophodno, tj. dobrovoljno je to činio. U tom pogledu Alejhisselam...

Opširnije

Najbolji 'itikaf

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Ibn 'Abbas (r.a.) pripovijeda kako je jedne prilike, dok je on bio u i'tikafu u Džamiji Allahovoga Poslanika (s.a.v.s.), došao jedan čovjek...

Opširnije

Musaova uvjerenost

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Kada je Musa, a. s., izvodio svoj narod iz ropstva kod egipatskih faraona, došli su do tačke kada su iza sebe imali silnika s vojskom...

Opširnije

U Njegovoj blizini

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Bog Veličanstveni će na Sudnjem danu reći: „O čovječe! Bijah bolestan, a ti me ne obiđe!“ „O moj Gospodaru!“ -reči će čovje...

Opširnije

Požuri u susret dobru

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „Naišao je čovjek putem i na njemu vidio granu koja smeta...

Opširnije

Vjerovjesnička načela

 • Published in
 • Kategorija: #ostanikuci

Predanje kaže da je jednom hazreti Alija, r.a., upitao Božijeg Poslanika, a.s., koja su njegova moralna načela, a on mu je odgovorio...

Opširnije