A+ A A-

Vrste imana

allah 4

„Vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju to im vjeru povećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (El-Enfal 2)

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe: ”Čiji iman vas najviše zadivljuje?” Rekli su: ”Iman meleka.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”A kako da meleki ne vjeruju kad su oni kod Gospodara svjetova?” Rekli su: ”Iman Allahovih poslanika?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”A kako da Allahovi poslanici ne vjeruju a od Allaha im dolazi Objava?” Zatim su rekli: ”Naš iman.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao im je: ”A kako da vi ne vjerujete a ja među vama?” A onda im je rekao: ”Mene najviše zadivljuje iman ljudi koji će doći poslije mene i koji će zateći Kur'an u listovima, i vjerovat će u Knjigu i ono što je u njoj.”

Umni ljudi prijašnjih generacija pišući jedan drugom uvijek su podvlačili ovu istinu:,, Ko preuredi nabolje unutrašnju postojanost i odlučnost Allah mu uređuje vanjštinu. Ko najbolje preuređuje što je između njega i Allaha, On, dž.š., najbolje uređuje ono što je između njega i ljudi. Ko radi dobro za vječnost Allah preuzima da mu pomogne izvršiti obaveze na ovom svijetu.“

Kazali su: „Postoje četiri vrste imana. Iman koji je od koristi na ovome svijetu, a na ahiretu nije-kao što je iman munafika. Druga vrsta imana je onaj koji će biti od koristi na onom svijetu, a ne na ovom-kao što je iman faraonovih čarobnjaka. Treća vrsta imana je iman od kojeg nema koristi ni na dunjaluku ni na ahiretu- kao što je iman faraona u trenutku  kada je vidio patnju i uništenje. Četvrta vrsta imana je onaj od kojeg će biti koristi i na dunjaluku i na ahiretu, a to je iman u jednog Boga i iman iskrenih ljudi.“