A+ A A-

Šejtanske zamke

tamnica

Melek je pratilac smirene duše, a šejtan pratilac one koja je sklona zlu.

Ebu el-Ahwas, posredstvom 'Ataa ibn es-Saiba i Murre, prenosi slijedeću Abdullahovu izjavu: ''Božiji Poslanik, s.a.w.s., rekao je: 'I šejtan i melek, doista, svraćaju do čovjeka, pa ga šejtan straši zlom i navodi ga na poricanje istine, dok mu melek svojim navraćanjem nagovještava dobro i navodi ga na priznavanje istine, pa ko takvo što osjeti neka zna da je to od Allaha, i neka Allahu bude zahvalan. A ko osjeti ono drugo, neka se utječe Allahu od prokletog šejtana!' Zatim je proučio: „Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas na razvrat!“ (El-Beqare, 268)

Jahja, sin Zekerijaov, a.s., vidio je na šejtanovoj ruci konce različitog materijala i boja. Rekao mu je: „Nesretniče, kakvi su to konci što ih vidim na tvojoj ruci?“ Odgovorio mu je: „Ovo su vrste strasti Ademovih sinova i njih pomoću ovih konaca zarobljavam.“ Upitao ga je: „Imaš li moj konac kojim bi me sebi potčinio?“ Kazao mu je: „Ne, jer moja ruka ne doseže one koji su bezgriješni.“ Jahja ga je upitao: „Poznaješ li kod mene išta što izaziva tvoju pažnju?“

Šejtan je odgovorio: „Kod tebe ima jedna stvar koja me privlači, a to je svaki put kada se najedeš težina hrane te satima spriječi od namaza i spominjanja Boga.“

Jahja je kazao: „Zavjetovao sam se Bogu da se nikada neću prejesti.“