A+ A A-

Zabrinuto srce

kur an 5

“O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. (Al-Hašr: 18)

Knjiga je stalno otvorena. U nju se zapisuje ono od jučer, i ono sada, i ono što će neminovno doći. Knjiga koja ne skriva ni mali ni veliki grijeh prestravit će grješnike. A svako će Knjigu svoju čitati. 

Hasanu El-Basriju pripisuju se riječi:„Vjernik ustaje zabrinut i zaspi zabrinut. Ništa mu ne preostaje između dvije vrste straha: jedan zbog počinjenog grijeha, neznanja šta će Bog odlučiti zbog tog grijeha i drugi strah je onaj koji je u vezi sa edželom (konačni ishod), budući da ne zna također kako će sve to završiti po njega. Mnogo smijanja umrtvljuje srce“.

 „Allah voli svako zabrinuto srce“, govore  bogobojazni.

Malik Ibn Dinar, zabrinutost za stanje počinjenog djela smatrao je naročitim načinom zikr- slavljenja Boga: „Veličajte Boga, o iskreni, glasovima zabrinutosti!“