Promo banner

A+ A A-

Islam je istinski mir i blagostanje

Islam je istinski mir i blagostanje

Jedno od lijepih Allahovih imena i svojstava je “Es-Selam” - Onaj koji daruje mir i koji je čist od svih nedostataka. On je “Es-Selam”, u punom smislu te riječi, i “salim” – čist od svake sličnosti i mahane. Riječ selam (mir) izvedena je od riječi islam. Pojam selam spomenut je u Allahovoj knjizi na četrdeset i četiri mjesta, dok se riječi harb (rat) i kital (borba) u jednini spominju samo šest puta. Islamski pozdrav je selam, a Džennet je Darus-selam, kuća mira. “Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.” (Junus, 25). “Njih čeka Kuća blagostanja u Gospodara njihova; On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su činili.” (El-En’am, 127).

Brojni primjeri iz Poslanikovog životopisa i povijesti muslimana ukazuju na to da je najvažniji faktor širenja islama bio pozivanje na najljepši način, emotivnom porukom, lijepom riječju i uljudnošću u miru i ratu. Prenosi imam Muslim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim vojskovođama, prije nego ih je slao u borbu, oporučivao bogobojaznost i lijep odnos prema vojnicima, a zatim im je govorio: “Borite se hrabro i dostojanstveno, ne uzimajte ništa iz ratnog plijena, ne kršite ugovore, ne masakrirajte ubijene, ne ubijajte djecu i žene.” U drugoj verziji se dodaje: “Ne rušite i ne palite crkve, i ne sijecite stabla palmi.”

Koji je to selam – mir sveobuhvatniji i ljepši od ovog selama koji obuhvata cjelokupan svemir sa svim njegovim stvorenjima, živim i neživim svjetovima?! Da li je dunjaluk vidio i historija čula za potpunija moralna načela i primjere od onih s kojima je došao islam? Da li to razumiju zagovornici nasilja i radikalnih ideologija?

Pravedni Božiji zakon došao je da uspostavi mir i sigurnost među ljudima, a ne da širi nered i uništava imovinu neprijatelja. Šta tek reći za imovinu brata i prijatelja?! Za javno dobro i ono bez čega nema života i napretka? Rekao je Alija ibn Ebu Talib, radijallahu anu: “Nemoj nikada odbiti primirje koje ti nudi neprijatelj, a u kojem je Allahovo zadovoljstvo, jer je primirje odmor za tvoje vojnike, spas od briga i sigurnost za tvoju zemlju.”

Jedna od velikih neistina koja je pripisana islamu, bez provjeravanja i ustručavanja, a koja je stvorila mit o “strašnoj vjeri”, je optužba da je islam vjera terorizma, nasilja i nepravde. Ovo je gnusna optužba koju svojim postupcima svakodnevno opovrgavaju njeni gorljivi agitatori. Islam, naprotiv, mudrošću, lijepim savjetom i dobročinstvom, a ne grubošću i silom, osvaja ljudska srca. Gospodar svjetova kaže: “Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!” (En-Nahl, 125).

Bez svjetlosti i upute islama ne može opstati dunjaluk i ne može se spoznati Pravi put. Svijet je izgubio mnogo civilizacijskim nazadovanjem muslimana i njihovim napuštanjem vodeće pozicije u svijetu i nakon što su mnoga društva zatvorila vrata njegovim zakonima i učenjima. Međutim, naša velika nada su mladi ljudi koji su spoznali istinske virijednosti, svjesni su svoga vremena, a ovladali su tehnologijom kojom mogu te vrijednosti predstaviti cijelom svijetu.

Braćo u vjeri, sigurnost je u mnogim društvima postala poput “varke u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe”. Istinskog mira i sigurnosti ne može biti u ambijentu nepovjerenja i pokidanih veza među ljudima. Istinski mir jedino je moguće postići u ambijentu pravde i ravnopravnosti. Allah je stvorio ljude jednakim. Među njima nema gospodara,  niti robova. Nigdje u svijetu neće biti mira sve dok se slabi budu žalili na uzurpaciju svojih prava.

Ostanimo dosljedni zagovornici mira, sigurnosti, ljubavi i solidarnosti. Praštajmo i budimo milostivi jedni prema drugima. Zbližavajmo se, ujedinjujmo se i ne okrećimo se jedni protiv drugih. Čuvajmo svoje domove od mržnje i nasilja. Klonimo se zamki koje se plasiraju na društvenim mrežama: od kritizerstva, huškanja, prijekora, pesimizma do širenja panike i neprovjerenih vijesti. Sve su to su sredstva kojim se jedno društvo mentalno i psihički iscrpljuje i potkopava iznutra.

Ako to uspijemo postići, suzit ćemo prostor onima koji islam optužuju prizemnim optužbama i dokazat ćemo da naša vjera nije samo poruka mira nego istinski mir i blagostanje. Islam je, i to kažemo s punim ponosom, iznjedrio najveću civilizaciju koju historija poznaje, i on je, Allahovom dobrotom, najbolji lijek za ekstremizam, s jedne, i asimilaciju i pesimizam s druge strane. Mir, sigurnost, stabilnost i autoritet države su crvena linija koju nikome nije dozvoljeno prekoračiti i odgovornost su svih muslimana. Svi smo dužni okupiti se oko univerzalnih vrijednosti u borbi protiv onih koji ugrožavaju sigurnost, pozivaju u zlo i smutnju i razbijaju naše vjersko i nacionalno jedinstvo.

 Možemo i moramo još više raditi na promociji kulture mira, putem školskih programa, sredstava informisanja, društvenih mreža, a posebno među mladima kod kojih treba razvijati mehanizme zdravog dijaloga kroz edukaciju i odgojne programe. Dužni smo usađivati vrijednosti tolerancije i suživota, raditi na uspostavljanju globalnog mira i sigurnosti i suzbijanju nasilja i krvoprolića, govora mržnje, sektaških ideologija, raspirivanja smutnji i svega što ugrožava mir.

Molimo Uzvišenog Allaha da sačuva našu domovinu i islamski ummet od zavjere neprijatelja i njihovih lukavstava. On čuje i prima dove onih koji vjeruju iskreno se nadaju. “O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.” (El-Bekare, 208).