Promo banner

A+ A A-

Jacijsko i sehursko vrijeme po Takvimu IZ

Shodno uputstvu reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, a na osnovu zaključka Vijeća muftija sa četvrte redovne sjednice održane u Sarajevu 15. oktobra 2015. godine, Komisija Rijaseta je, u organizaciji Uprave za vjerske poslove, imala zadatak da za pripremu Takvima za 2017. godinu na određenim lokacijama: Vlašiću (1749 m. nadmorska visina), Bjelašnici (2063 m. nadmorska visina), Pešter – Duga Poljana, Čukara (1225 m. nadmorska visina), vizuelno ustanovi i utvrdi činjenično stanje i dokumentuje pitanje zalaska Sunca (iftar), jacijskog vremena (tzv. travnička jacija) i pojave zore (sehur) u ljetnom periodu. 

Želja nam je da našoj vjerničkoj a i široj javnosti predstavimo galeriju fotografija koje će biti sastavni dio izvještaja koji se priprema za Rijaset i Vijeće muftija, a nadamo se da će naučni rad po ovom pitanju biti predstavljen kroz ovogodišnji TAKVIM. 

Datum: 03. august 2016. godine, Bjelašnica

Sunce u zalasku (slika 1)

07 09 2016 jacija sehur 1

Zalazak Sunca – Akšam (slika 2)

07 09 2016 jacija sehur 2

Slika zapadnog horizonta sat vremena po zalasku Sunca (slika 3)

07 09 2016 jacija sehur 3

Slika zapadnog horizonta sat i 30 minuta po zalasku Sunca (tzv. travnička jacija) (slika 4)

07 09 2016 jacija sehur 4

Nestajanje svjetlosti na zapadnom horizontu, nastupilo jacijsko vrijeme (slika 5)

07 09 2016 jacija sehur 5

 

Datum: 05. septembar 2016. godine, Pešter, Duga Poljana- Čukara

Slika istočnog horizonta 40 minuta nakon zore po Takvimu (slika 1)

07 09 2016 jacija sehur 6

Slika istočnog horizonta 30 minuta po nastanku zore (slika 2)

07 09 2016 jacija sehur 7

Slika istočnog horizonta 25 minuta nakon zore (slika 3)

07 09 2016 jacija sehur 8

Slika istočnog horizonta 10 minuta nakon zore (slika 4)

07 09 2016 jacija sehur 9

Slika istočnog horizonta, nastanak zore po Takvimu. Druga svjetlost u pozadini slike predstavlja istočni horizont i pojavu zore kako je po Takvimu (slika 5)

07 09 2016 jacija sehur 10

 

Datum: 04. septembar 2016. godine, Pešter – fotografije mlađaka su nastale između 19,20 i 20,30 sati

Fotografije mlađaka su nastale u akšamsko vrijeme kada je započeo treći dan mjeseca zu-l-hidždže 1437. godine po Hidžri. Slike pokazuju debljinu mlađaka i potvrđuju da je takvimski proračun početka hidžretskog mjeseca tačan.

Slika 1

07 09 2016 jacija sehur 11

Slika 2

07 09 2016 jacija sehur 12

Slika 3

07 09 2016 jacija sehur 13

Slika 4

07 09 2016 jacija sehur 14

Ovo je prezentacija jednog dijela prikupljenog materijala koji podrazumijeva, pored foto galerije, i video zapis, te stručne zabilješke koje je Komisija pripremila za svoj izvještaj, a sve s ciljem otklanjanja svih nejasnoća, nestručnih komentara i samozvanih tumača Allahovih pojava, znakova. 

 

Uprava za vjerske poslove Rijaseta IZ