A+ A A-

Oni koji žive jasnim dokazom

 Oni koji žive jasnim dokazom

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Učitelja svijeta, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji žive jasnim dokazom.

Postoje dvije vrste kazivanja:

Istinito - Allahovo kazivanje, koje je stvarno, smisaono, jasno, sadržajno, očigledno, izvjesno, sveobuhvatno, suštinsko, pouzdano, izvorno. Ono mrtvo oživljava, uspavano budi, lažno pobija, krivo ispravlja, nesigurno briše, uvjerava, liječi, spaja, odmara...

Lažno - to je kazivanje prokletog šejtana, koje je nestvarno, besmisleno, neizvjesno, neizvorno, dvolično, izvještačeno, koje umrtvljuje, uspavljuje, zbunjuje, zavodi, razvodi, razjedinjuje, umara i zatupljuje.

Ako nam je stalno do Allahovog kazivanja, imat ćemo ,,živi dokaz“, kojim ćemo moći dokazati da nešto jeste ili nije, kojim ćemo potvrditi u svakodnevnici ono što govorimo, osjećamo i predstavljamo.

A ako je nekom stalo do šejtanskog kazivanja, uvijek će imati potrebu da se dokazuje, da ga ljudi potvrđuju, da mu glavom klimaju. Jasni i živi vjernikov dokaz je Božija riječ Kur'an. Od imena Kur'ana su i:Bejan – dokaz, Bejjineh – potvrda, Mubin - jasnoća

Onaj ko ne želi Božiju riječ, šta god da uzme sebi za dokaz, on je nedokaziv, u svojoj biti nedokazan. Niti može da kaže, niti da mu se kaže. Neće dati niti primiti stvarni savjet osim onog koga Allah upotrijebi kao ispit vjernicima.

Zašto je ljudima potreban dokaz?

Zato što time potvrđujemo istinitost, neke činjenice, iskaze, djela, tvrdnje, stavove i poglede. Provjeravajmo sebe i druge da kao ljudi ne izlazimo iz svoje prirode i da ostanemo ljudi i u intimi, i javnosti. Svako voli da zna na čemu je u životu, zato traži sebi dokaz da razjasni i rasvijetli situaciju, jer bole neizvjesnost, nejasnoće i sumnje.

Objašnjenje i rasvjetljavanje svega dolazi od Allaha, a nejasnoća i mrak je od prokletog. Kada je čovjek u mraku, on ne vidi, a želi ostvariti to što mu treba. Međutim, čini to na bespravan način. Zbog mraka u kojem se nalazi počinje gaziti ljudsku čast i pravo. Kada se takvi  upitaju da o nečemu prosude, ne žele saslušati drugu stranu, rasvijetliti situaciju, imati kompletan uvid u slučaj. Eto, zbog toga zakidaju i nepravedno djeluju.

Zato je Poslanik, s.a.v.s., rekao: - Doista je uvid i rasvjetljavanje od Allaha, a brzina je od šejtana. Zato provjerite, rasvijetlite stvari. (El Enbari, Nihajeh 1/175)

To bi se moglo reći u bosanskoj verziji: - Hoću da budem načisto! Hoću da znam na čemu sam.

Braćo i sestre, po pitanju para, materije, želimo znati na čemu smo. Na čemu li smo kad je duša u pitanju?A Gospodar veli: - Allah već zna na čemu ste. (Nur, 64)

Onaj kome je dokaz nejasan, zamagljen, a obično je nejasan zbog sebičnosti i strasti, tada na ročištu, meču, sigurno gubi, jer mu je dokaz uništvi, oboriv. To je stanje Uhuda koji se desio kao lekcija zbog pojedinaca neostvarenog dokaza. Onaj jasnog i ubjedljivog dokaza pobjeđuje uvijek. To je stanje Bedra.  Poslušajmo ajet koji je govori o ovome: - Da propadne ko propada dokazom i da živi ko živi dokazom. (Enfal, 42) Ako čovjek nema u sebi i sa sobom nepobitan dokaz, povodit će se za svojim strastima i bit će isključiv u stavovima. Zabranjena strast će mu biti predstavljena lijepom. Bezuspješno će dokazivati svoje poštenje i  stalno će živjeti u strahu i nesigurnosti. Zato nikad ne može biti isti kao onaj koji živi uvjerljivim dokazom. Ako napadnu na čast takvoga, on na koncu sigurno pobjeđuje. 

Poslušajmo Allahove riječi: - Može li, onda, onaj koji zauzima svoj stav na jasnom dokazu od Gospodara svoga biti sličan onome kome se ružna djela predstavljaju lijepim i koji slijede samo svoje strasti. (Muhammed, 14)

Imaš li, brate i sestro, dokaz od ljudi koji će stajati iza tvog ponašanja, koji će potvrđivati ispravnost tvoga života?

Ako se želimo uvjeriti u dobrotu čovjekovu, ona se dokazuje u teškim situacijama. Tu se vidi snaga i jačina njegovog dokaza kojim živi. Gospodar je izabrao dokaz za Svoju riječ - da je uči i da je u životu svom potvrdi. Taj dokaz je Muhammed, s.a.v.s.

- Zar je isti onaj koji je pri jasnom dokazu od svoga Gospodara, a uči ga Svjedok Njegov...(Hud, 17) Molim Allaha da svjedok Muhammed, s.a.v.s., bude za nas, a ne protiv nas, da nas uzme za svoje svjedoke na oba svijeta i da svjedok ramazan bude za nas, a ne protiv nas. Amin.