edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Monografija "Religije u Bosni i Hercegovini"

religije u bih

Jedinstvena koloritnost bosanskohercegovačkog religijskog mozaika, nerijetko upoređivana sa "bosanskim ćilimom", "buketom raznobojnog cvijeća", "duginim bojama", "tigrovom kožom"..., realnost je bosanskohercegovačkog društva već duže od pet stotina godina. Kroz povijest Bosne i Hercegovine ova činjenica je katkada bivala njena velika komparativna prednost i blagodat, a katkada njena "mahana" i prokletstvo, ali, uprkos svemu, uvijek njena datost i sudbina.

Sve danas rezidentne religije u Bosni i Hercegovini došle su sa Istoka, neke prije, a neke kasnije, neke u većim, a neke u manjim razmjerama, neke se bolje, a neke slabije primajući za ovo tlo i dušu bosanskohercegovačkog čovjeka. Zahvaljujući svojoj višestoljetnoj prisutnosti na području Bosne i Hercegovine, neke od njih postale su neodvojivi dio tradicije ovog podneblja, dok su se njihove organizacione forme etablirale kao "tradicionalne" ili "historijski utemeljene" vjerske zajednice i crkve. Upravo su one, ali i druge registrirane crkve i vjerske zajednice, predmet ove monografije.

O vjerskim zajednicama i crkvama u Bosni i Hercegovini mnogo je napisano, pa, ipak, da bismo o njihovom nastanku, razvoju, ustrojstvu, misiji, djelatnosti i općedruštvenoj ulozi saznali makar i najnužnije informacije za našu elementarnu obaviještenost, neophodno je konsultirati najmanje četiri različita izvora, a nerijetko i posjetiti barem četiri zasebne biblioteke ili relevantne vjerske ustanove. Drugim riječima, ne postoji jedan jedinstven, a uz to i autentičan, pisani izvor o ovoj temi koji se, napisan istovremeno na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku, može naći u svakoj biblioteci u Bosni i Hercegovini, a da ne govorimo o regionu, Evropi i svijetu. Upravo je ta činjenica, zajedno sa evidentnom potrebom javnosti, ne samo vjersko-vjerničke nego i laičko-agnostičke, da zna i razumije nastanak i funkcioniranje vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini, bila lajtmotiv istraživačko-dokumentacionog poduhvata i izrade ove publikacije.

Namjena ove polijezične monografije jest i da, u duhu stajališta Međureligijskog vijeća "da naše vjerske i duhovne tradicije imaju i mnoge zajedničke vrijednosti, i da te zajedničke vrijednosti mogu poslužiti kao vjerodostojna osnova za međusobno poštovanje, saradnju i slobodno zajedničko življenje u Bosni i Hercegovini", približi spomenute vrijednosti, kako pojedinačne, tako i one zajedničke, široj bosanskohercegovačkoj i međunarodnoj javnosti, posebno đačkoj i studentskoj populaciji. U našim prilikama značajno je predstaviti se u duhu i sa sviješću o našoj pluralnosti i onome što nam je zajedničko.

Tek su konkretni koraci na izradi ove monografije pokazali svu težinu i kompleksnost ovog poduhvata. U namjeri da se osigura vjerodostojnost govora o svakoj pojedinačnoj vjerskoj zajednici ili crkvi, a u isto vrijeme ponude informacije o pitanjima jednako bitnim i prisutnim u svim crkvama i vjerskim zajednicama, tekst o svakoj vjerskoj zajednici ili crkvi pisan je po principu "kako dotična vjerska zajednica ili crkva vidi samu sebe" i iz pera autora kojeg je ona imenovala te prema konceptu zajedničkom za predstavljanje svake crkve i vjerske zajednice. Tako ćemo u poglavljima o četiri tradicionalne vjerske zajednice i crkve u Bosni i Hercegovini (Islamskoj zajednici, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi i Jevrejskoj zajednici) moći saznati sve bitne, sistematično ponuđene informacije o njihovoj povijesti, populaciji, članstvu, imovini, strukturi, oslovljavanju i imenovanju njihovih velikodostojnika, njihovim obrazovnim ustanovama, finansiranju, izdavačkoj djelatnosti, njihovim odnosima sa državom, najvažnijim vjerskim blagdanima i kalendarima prema kojima se obilježavaju. Vidjet ćemo, također, koje su sve manjinske crkve i vjerske zajednice našle utočište u bosanskom pluralizmu religijskih svjetonazora.

I pored enciklopedijsko-monografskog pristupa u izradi ove monografije, zbog velikog broja informacija i referenci koje ih prate, a koje su navedene u prilogu o literaturi, ova publikacija može poslužiti i kao dobar putokaz dubljem i znanstvenijem bavljenje ovom tematikom.

U dvije dodatne studije donesen je kratak presjek međureligijske saradnje i njenih oblika, kao i rezime suodnosa religije i bosanskohercegovačkog društva u posljednjih pet stoljeća.

Premda su sami tekstovi u monografiji autorski, sam koncept po kom je monografija rađena, svi njeni naslovi i dio podnaslova su urednički.

Da bi bio zadovoljen jezički pluralizam u Bosni i Hercegovini, svaki tekst pisan je na maternjem jeziku i pismu autora, na kom je i lektoriran, a potom su svi tekstovi prevedeni na engleski jezik. Lekturu vjerske terminologije u engleskom prijevodu radili su teološki stručnjaci.

U prilogu, ova monografija donosi i nekoliko praktičnih i vrlo korisnih informacija, kao što su: adresar organa i ustanova crkava i vjerskih zajednica, religijska karta Bosne i Hercegovine, te relevantna literatura o ovoj tematici.

***

U prikupljanju relevantnih informacija za izradu ove monografije, veliku podršku i pomoć pružile su nam gotovo sve strukture vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini, na čemu im se najsrdačnije zahvaljujemo. Posebnu zahvalnost dugujemo Ministarstvu kulture i sporta FBiH, na čelu sa ministrom Gavrilom Grahovcem, koje je u našem projektu prepoznalo općedruštvenu korist i vrijedan doprinos boljem međusobnom poznavanju, prihvatanju i poštovanju različitih religijskih grupa u Bosni i Hercegovini, te je, zajedno sa općinom Novi Grad i tradicionalnim vjerskim zajednicama, prihvatilo njegovo sponzorstvo, što je omogućilo da ova monografija ugleda svjetlo dana.

Zahvaljujemo se i svima koji su na bilo koji način pomogli ovaj projekt, kao i onima koji će se, nabavkom monografije, njome okoristiti.