A+ A A-

Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice

 • Published in
 • Kategorija: BiH

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima Rijaset Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini - Ured za društvenu brigu raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu 160 stipendija u školskoj / akademskoj 2019 / 20. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

 1. Za studente - 100 stipendija
 2. Za učenike srednjih škola - 40 stipendija
 3. Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

Pravo za prijavu na konkurs imaju:

I

 1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

 Stipendije se dodjeljuju za školsku / akademsku 2019 / 20. godinu počevši od 01. Septembra 2019. do 01. oktobra 2020. godine u mjesečnom iznosu od po:

 1. 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata);
 2. 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata);

III

I OPĆI KRITERIJI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 • da posjeduje dokumentaciju o socio-ekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

 Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu;
 • Stipendije prema uspjehu;
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama;

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

a) Opća

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki br. 17);
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Uvjerenje o redovnom upisu u školsku / akademsku 2019 / 20. godinu;
 4. Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole
 5. Kopiju indexa (prve i druge stranice)
 6. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 7. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 8. Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini)

b) Dokumentacija koja se boduje

 1. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
 2. Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 3. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
 4. Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 5. Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
 6. Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)

 III POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije
 2. Potvrda o upisu školske 2019/20 godine
 3. Uvjerenje o invaliditetu
 4. Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

V

 Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2019. godine.

VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni početkom januara 2020. godine na internet stranici Islamske zajednice, Radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.

VII

 Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

VIII

 Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

 Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

 Ured za društvenu brigu

 Zelenih beretki br. 17

 71000 Sarajevo