A+ A A-

Teorija evolucije

Pitanje

Selam.

Interesuje me koji je stav islama prema o Teoriji evolucije, s obzirom da su se pojavili neki muslimani koji tvrde da Islam podržava Teoriju evolucije i da Kur'an govori u korist iste i to me jako zbunjuje
obraćam se vama (jer ste vi relevantna osoba) da nam to pitanje podrobnije objasnite.

 

Odgovor

Esselamu alejkum!
Tzv. teorija evolucije je samo teorija, a ne naučna istina. Nažalost, ona je u dobroj mjeri ideologizirana i korištena je od strane ateista i agnostika u njihovoj antivjerskoj kampanji i borbi. Kur'an jasno kaže da je Allah stvoritelj svega, pa i čovjeka. Da li je to stvaranje bilo trenutno ili kroz evolutivni proces nije decidno naglašeno. Stvaranje kosmosa i Zemlje se odvijalo u etapama i fazama, kroz evolutivni proces, pa ako se naučno dokaže da je kroz sličan proces teklo stvaranje čovjeka, islam nikada nije bio protiv naučnih istina. Sve u kosmosu se odvija prema zakonima koje je stvorio Uzvišeni Allah. Mi u to vjerujemo, kao što vjerujemo da je Allah od zemlje stvorio muškarca i ženu, a od njih dvoga rasijao mnogobrojna pokoljenja ljudi. To je vjerska istina, dok vremenska dužina tog procesa (trenutno ili tokom nekog dužeg ili kraćeg vremenskog perioda) u Kur'anu nije definirana, pa prema tome i ne ulazi u sferu doktrine. Nas, prema tome, interesuje vjerovanje u Božije stvaranje, a nauka može  istraživati proces nastanka svih stvorenja uključujući i čovjeka. Naravno, uvijek postoji mogućnost ideologiziranja naučnih teorija, postavki i rezultata. Kur'anske istine i naučno potvrđene istine ne mogu biti u koliziji jer im je Izvor isti.
Islamska zajednica nije zauzela stav prema teoriji evolucije. Islam naučava istinu o Božijem stvaranju, a nauka ima svoje polje interesovanja i djelovanja. Bilo evolucije ili ne, sve se odvija po Božijim zakonima i Njegovoj volji. Nemamo potrebu ni da potvrđujemo ni da negiramo spomenutu teoriju sve dok ne bude nedvojbeno potvrđena naučna istina. Napominjemo da je spomenuta teorija osporena u naučnim krugovima, posebno nakon otkrića genetske strukture ćelije, a u posljednje vrijeme se pokušava ponovo oživjeti kao ideološka matrica antireligijskih učenja. 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice