A+ A A-

Šerijat i zaštita autorskih prava

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kakav je stav Islama prema kopiranju knjiga koje su zaštićene autorskim pravima, te skidanju sadržaja sa interneta poput filmova, muzike i pdf knjiga koji inače nisu besplatni? Na Zapadu je ovo kažnjivo i smatra se krađom, pa me stoga interesuje da li se smatra haramom?

Odgovor:

Prema odredbama šerijatskog prava autorska prava su zaštićena i zabranjeno je prisvajati i/li koristiti autorska djela bez saglasnosti autora.

Neki pojedinci, pozivajući se na zabranu prikrivanja znanja, smatraju da svako ko na legitiman način dođe do knjige nekog autora ima pravo da je prepiše (kopira) i da je širi i prodaje finansirajući njeno štampanje i prodaju kako želi, a autor nema pravo da ga u tome spriječi. Međutim, to mišljenje je pogrješno, zato što se autor knjige, istraživačkog rada, umjetničkog djela ili nekog patenta smatra vlasnikom prava da eksploatiše svoje djelo, uradak ili patent kroz proizvodnju, distribuciju i prodaju, ili da ga ustupi drugom uz naknadu ili bez naknade, uz uslove oko kojih se dogovore.

Najpoznatije akademije islamskog prava su razmatrajući pitanje autorskih prava donijele fetve u kojima, između ostalog, ukazuju na promjenu okolnosti do kojih je došlo pojavom štamparija i izdavačkih kuća. Prije pojave štamparija knjiga se ručno prepisivala i tada je prepisivač trošio svoje vrijeme, a može se reći i bio u službi autora jer je spašavao njegovo djelo od trajnog zaborava i propadanja. U to vrijeme prepisivanje knjige nije bio atak na autora i njegovo djelo niti iskorištavanje njegova znanja i truda, nego naprotiv to je koristilo autoru, povećavalo njegovu  reputaciju i širilo njegovo znanje.  Danas je situacija potpuno drugačija; autor uloži dosta svog vremena, truda i novca dok napiše korisno djelo i kada ga objavi druga osoba može bez velikog truda i uz malo novca uzeti njegovo djelo, kopirati ga ili štampati, pa potom prodavati i prisvajati rezultate tuđeg truda (bez odobrenja autora).

Situacija se promjenila promjenom vremena i pojavom savremenih sredstava što je dovelo do suštinske promjene između prošlog i sadašnjeg stanja, a to nas opet obavezuje na nove poglede i pristup kojim će se svakome zaštiti njegov trud i pravo. Neophodno je autoru ili inovatoru zaštititi njegovo pravo u onome što je napisao ili patentirao. To pravo je njegovo vlasništvo po šerijatu i niko nema pravo da ga prisvaja bez njegove saglasnosti (dozvole). Autorska prava uglavnom su zaštićena u savremenom pozitivnom zakonodavstvu.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice