A+ A A-

Šta se uči na ruku`u i sedždi?

Pitanje:

Selam alejkum!

Da li je ispravan namaz ako na ruk'u i sedždi proučimo određeni zikr jednom ili dva, a ne 3 kao što je uobičajeno?

Odgovor:

Ebu Davud, Et-Tirmizi i Ibn Madže bilježe da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada se neko od vas pregne na ruku', neka kaže tri puta Subhane Rabbije-l-azim i to je najmanje. A kada učini sedždu, neka tri puta kaže Subhane Rabbije-l-eala i to je najmanje.“ Prema tome, sunnet je  spomenuti zikr izgovoriti tri puta, a ko hoće može i više. S obzirom na to da spomenuto učenje zikra na ruku'u i sedždi spada u namaske sunnete to znači da se njegovim neizvršavanjem ne kvari namaz, ali je umanjena nagrada za njeg zbog izostavljanja tog suneta.

Opće pravilo je da izostavljanje namaskog šarta (uvjeta) i farza kvari namaz, a izostavljanje namaskog vadžiba i sunneta ne kvari namaz. Namjerno izostavljanje namaskog vadžiba je grijeh, a u slučaju da je izostavljen grješkom tada se čini sehvi sedžda. Za izostavljanje namaskog sunneta ne čini se sehvi sedžda. (Više v.: Multekal-ebhur, str. 90-99.)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice