edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Učenje zikra odmah nakon buđenja iza sna

Pitanje:

Smije li se učiti ujutro odmah nakon buđenja? Npr., čim se probudim često mi dođe da proučim, sa nijjetom zaštite; Bismillah hillezi la jedurru me'asmihi šej'un fil-erdi …., ili 3x Ihlas, ili nešto od zikrova ili kraćih sura? Smije li se ovo učiti bez abdesta?

Odgovor:

Osoba koja je u stanju velikog hadesa (tj. u stanju džunupluka, hajza ili nifasa) ne može učiti Kur'an. Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik a.s. kazao: „Žena u hajzu i džunup neće učiti ništa od Kur'ana.“ (Tirmizi, Ibn Madže i Bejheki. Ovaj hadis je zabilježio i Ed-Darekutni od Džabira. Ocijenjen je slabim. Nasbur-raje, 1/195) Iako se vjerodostojnost ovog hadisa osporava sa stanovišta hadiske struke, naš i većina ostalih mezheba prihvatili su norme sadržane u njema, odnosno zabrane vezane za stanje hajza i džunupluka. Međutim učenje Bismille, ako se uči radi zaštite je dozvoljeno.

Osobi koja se ne nalazi u stanju malog hadesa tj. nema abdesta, dozvoljeno je da uči Kur'an napamet, bez dodirivanja Mushafa.

Prema tome, ako osoba nije u stanju velikog hadesa nema smetnje da spomenute sure, dove i druge vrste zikra uče odmah nakon što se probudi. Poželjna praksa je da se osoba odmah nakon buđenja zahvali Allahu i uputi dovu. U hadiskim zbirkama se prenosi više dova koje je Allahov Poslanik, a.s., učio nakon buđenja iz sna. Jedna od njih glasi: „El-hamdu lillāhil-lezī 'āfānī fī džesedī, ve redde alejje rūhī, ve ezine lī bizikrihi.“ (Hvala Allahu koji me učini zdravim, i vrati mi dušu, i omogući mi da Ga (i dalje) spominjem.“ (Et-Tirmizi, 3640) Također se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., pri ustajanju iz postelje učio: El-hamdu lillāhil-lezī ahjānā ba'de mā emātenā ve ilejhin-nušūr.“ (Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio (kroz san); pred Njim ćemo se skupiti na Dan oživljenja.“ (Buhari, 6324) 

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH