A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li postoji vremenski period koji treba proteći između dvije trudnoće?

Pitanje:

Da li postoji vremenski period koji treba proteći između dviju trudnoća? Ljekari širom zemlje i svijeta govore da treba proteći najmanje godina, kako bi se tijelo oporavilo od trudnoće i poroda. Međutim, ima puno slučajeva gdje žena ne čeka taj period, nego zatrudni i na kraju sve s njom i s djetetom bude uredu.  Što se tiče islama, nisam mogla ništa da nađem o ovom pitanju. Postoje li tu kakvi vjerodostojni hadisi ili pravila?

Odgovor:

Nema eksplicitnog ajeta niti hadisa koji određuju najkraći vremenski period između dviju trudnoća. Međutim, neki islamski pravnici iz ajeta koji govori o trudnoći i dojenju djeteta zaključuju da je optimalni period između dviju trudnoća trideset mjeseci. U 15. ajetu sure El-Ahkaf se navodi: Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci.  Ako bi se i prihvatio ovaj idžtihad, radi se o preporučenom periodu, a ne obaveznom, jer o periodima dojenja djeteta, njegovog odbijanja (odvikavanja) od dojenja i nove trudnoće prepušteno je roditeljima da odluče, prema interesima djeteta i majke. U 233. ajetu sure El-Bakare, u kojem se navodi period potpunog dojenja od dvije godine, također se kaže: A ako njih dvoje (roditelji) na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh, što znači da roditelji, ako se usaglase, mogu dijete odbiti od dojenja i prije isteka perioda od dvije godine.

Također, nema šerijatske zapreke da žena doji dijete tokom nove trudnoće. U hadisu, koji je zabilježio Muslim, navodi se “da je Allahov Poslanik, a.s., kanio zabraniti dojenje u trudnoći, ali je obaviješten da to čine Bizantijci i Perzijanci, bez štete za njihovu djecu”, pa je odustao od te namjere. O zdravstveno-medicinskom aspektu tog pitanja potrebno je konsultirati se s ljekarom (pedijatrom). Propis se u ovom slučaju veže za štetnost tog postupka po majku ili razvoj zametka, što utvrđuje medicinska nauka.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH