edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Obaveznost namaza nakon kiretaže u ranoj trudnoći

Pitanje:

Moje pitanje je vezano za obaveznost namaza nakon kiretaže u ranoj trudnoći. Naime, krvarenje se javilo u 5-6. sedmici trudnoće (rana trudnoća). Nakon toga je obavljena kiretaža, jer je ustanovljeno da je u pitanju spontani pobačaj.  Da li se krvarenje u tom slučaju smatra menstruacijom, nifasom ili istihazom?

Odgovor:

S obzirom da ne postoji jasan tekst koji definira to pitanje, fekihi (učenjaci u oblasti islamskog vjerozakona) su određivanje stanja nifasa ili istihaze, odnosno propise koji važe za stanja nakon pobačaja, vezali za stanje u kojem je pobačeno dijete. Ukoliko se na pobačenom plodu mogu razaznati ljudski organi, onda se žena nalazi u stanju nifasa. Kada se ti organi još ne mogu razaznati, onda je u stanju hajza, ako je boja krvi koja istječe kao ona kod hajza. U suprotnom se to stanje tretira kao istihaza. Prema jednom hadisu, već nakon 42 noći od momenta začeća počinju se oblikovati neki tjelesni organi, poput očiju, ušiju, kože... U tom svjetlu treba sagledati i slučaj o kojem pitate. Nije određena donja granica za period nifasa, pa prema tome čim krv prestane istjecati on se završava. Najduži njegov period traje četrdeset dana.

U periodu nifasa žena ne klanja namaz i nije dužna propuštene namaze kasnije naklanjati.

Ako bi krvarenje potrajalo i nakon najdužeg perioda nifasa, taj period se računa kao istihaza. Dakle, poslije isteka 40 dana, porodilja se treba okupati i nastaviti obavljati sve vjerske dužnosti kao i zdrava žena, uključujući klanjanje namaza, s tim da treba uzimati abdest za svaki namaski vakat.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH