A+ A A-

Pretraga pitanja

Pokajanje za grijehe iz mladosti

Pitanje:

Jedan moj prijatelj je učinio nekoliko velikih grijeha u svojoj mladosti i sada bi želio da se pokaje. Počeo je klanjati, ali ne zna koji je redoslijed za pokajanje ili teobu. Da li treba više pokajanja ili samo po jedno pokajanje za svaki grijeh? Kako saznati da je to pokajanje primljeno?

Odgovor:

Onaj ko želi Allahov oprost za počinjeni grijeh, treba učiniti sljedeće:

1. ne pričati javno o počinjenom grijehu;

2. teobu (pokajanje) činiti iskreno u ime Allaha;

3. požuriti s teobom (pokajanjem);

4. kajati se zbog tog grijeha i čvrsto odlučiti da ga neće više činiti;

5. izvršiti obavezu, ukoliko se radi o propuštenoj, neizvršenoj obavezi (dug), ili obavezi propisanoj kao iskupljenje za neizvršenu obavezu ili počinjeni grijeh, bilo da se radi o obavezi prema Allahu ili prema ljudima;

6. činiti što više dobrih djela kao što su istigfar (traženje oprosta), obavljanje namaza, učenje Kur'ana, davanje sadake i sl. nadajući se Allahovoj milosti, oprostu i zadovoljstvu. Uzvišeni Allah je rekao: „I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. (Sura Hud, 114.) Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Boj se Allaha gdje god budeš. Nakon lošeg uradi dobro, ono će ga pobrisati. I prema ljudima se odnosi na lijep način.“ (Ahmed).

Jedna teoba je dovoljna za više grijeha i nema potrebe da se za svaki ranije počinjeni grijeh čini odvojena teobu (pokajanje).

Kada vjernik iskreno učini pokajanje on živi između nade da će mu Uzvišeni Allah primite njegovo pokajanje i straha da će ga stići kazna zbog grijeha. Neki od znakova da je teoba (pokajanje) primljena jesu:

  • Osjećaj žalosti što se prethodno vrijeme nije provelo u činjenju dobrih djela;
  • Izbjegavanje grijeha i svega onog što vodi njemu;
  • Kontinuitet u činjenju dobrih djela;
  • Druženje sa osobama koje čovjeka podstiču na činjenje dobra.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH