Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Iskupljenje za prekršenu zakletvu

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Moje pitanje se odnosi na kršenje zakletve. Ukoliko osoba koja ima OKP - opsesivno-kompulsivni poremećaj (stalno ponavljanje određene radnje, u ovom slučaju je konkretno nekontrolisano tipkanje određenih brojeva telefona) koji joj remeti svakodnevni život i zbog toga posjećuje psihoterapeuta, u želji da zaustavi te prisilne misli zakune se da neće tipkati određeni broj narednih mjesec dana i onda pod pritiskom sopstvenog uma i OKP-a poklekne i prekrši zakletvu, kakva je njena dužnost u vezi otkupa - kefareta prekršene zakletve?

Odgovor:

Nije pohvalno često se zaklinjati, a samo je dozvoljeno zaklinjati se Allahom dž.š. Ako se neko već zakune i prekrši zakletvu, dužan je izvršiti keffaret (iskup) za zakletvu. U konkretnom slučaju osoba zna da ima tu vrstu poremećaja, a opet je, bez nužde, posegnula za zakletvom, pa nema razloga da bude oslobođena obaveze keffareta u slučaju kršenja zakletve.

Keffaret za prekršenu zakletvu je propisan u 89.  ajetu sure El-Maida: "Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao - neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se!"

Prema tome, kršitelj zakletve ima izbor između dvije opcije: nahraniti deset siromaha po dva obroka hranom kojom se hrani vlastita čeljad, što u našim uslovima iznosi oko deset KM po jednom siromahu, ili odjenuti deset siromaha. Ukoliko nije u mogućnosti to izvršiti, onda je obaveza tri dana postiti. Savjetujemo takvoj osobi, a i drugima, izbjegavanje zaklinjanja općenito, a posebno u situaciji kada postoje određeni psihički poremećaji i kada se ne može kontrolisati ponašanje. Ako je poremećaj takve prirode da osoba ne može u potpunosti ili nikako kontrolisati ni samo zaklinjanje niti postupke kojima se krši zakletva, smatramo da u tom slučaju osoba nije odgovorna za takvo svoje postupanje, srazmjerno stepenu poremećaja i sposobnosti kontrolisanja postupaka. „Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih...“ (El-Bekare, 286)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH