A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je čovjek odgovoran za loše misli?

Pitanje:

U Kur'anu se kaže: “Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati…” (El-Bekara, 284)

Vjerovjesnik, a.s., kaže: „Allah je oprostio mome ummetu loše misli koje ga spopadaju, ukoliko ih ne pretoči u riječi ili djelo.“ (Buharija i Muslim)

Pročitao sam ovaj ajet i hadis i sada imam dilemu, da li će čovjek odgovarati za misli, ako ih ne sprovede u djelo?

Odgovor:

Kada je 284. ajet sure El-Bekare objavljen ashabi su se zabrinuli i rekli su Allahovom Poslaniku: „Allahov Poslaniče, propali smo, jer naša srca nisu u našim rukama.“ ʼRecite: ʻČujemo i pokoravamo se!ʼ odgovorio im je on i oni su to rekli. Zatim su objavljeni sljedeći ajeti: „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih." I oni govore: "Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti. Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih....“ (El-Bekare, 286-286). (Više vidi: Buharijeva zbirka hadisa, 3/541)

Prema tome, ajet o kojem pitate je derogiran (stavljen van snage) ajetom: „Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih..“ (El-Bekare, 286). Shodno tome, čovjek će biti pitan samo za ono što uradi, izgovori i ono što čvrsto u srcu nosi kao ubjeđenje (vjerovanje/nevjerovanje, oholost, licemjerstvo i sl.), a neće biti pitan za prolazne misli koje ne postanu njegov postupak, djelo i/li ponašanje. Međutim, ako bi neko u u tajnosti uradio neko hrđavo djelo i krio to u svojoj duši, za to će biti pitan i odgovarat će. Također, odgovarat će i za loše misli ukoliko im se prepusti i ništa ne poduzme da ih se otarasi, jer bi to značilo da mu ne smetaju i da je zadovoljan njima. Sukladno ovom tumačenju, ajet nije derogiran i može se uskladiti s citiranim ajetima iz sure El-Bekare, za koje se navodi u tefsirima da su derogirali 284. ajet iz iste kur'anske sure, budući da  borba protiv takvih misli i nastojanje da se odagnaju  ne prelazi okvire  mogućnosti čovjeka. Loše misli protiv kojih se čovjek ne bori mogu biti preteča loših riječi i postupaka.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH