A+ A A-

REISU-L-ULEMA U KATARU

 

     Sarajevo, 21. januar 2007. (MINA) - Jučer, prvog dana Nove muslimanske 1428. g. u Dohi, Katar, otvorena je »Dohska konferencija za međuislamski dijalog« o temi: "Značaj zbližavanja mišljenja za jedinstvo muslimana". U prisustvu više od dvije stotine delegata iz cijelog muslimanskog svijeta, među kojim su muftije iz Sirije, Egipta, Omana, Irana, Libanona, Tunisa, Maroka, te Šejha Jusufa el-Qaradavija, Ajatullaha Muhammeda Ali el-Teskhirija, generalnog sekretara Svjetske akademije za zbližavanje islamskih mezheba i Ekmeleddin Ihsanoglua generalnog sekretara Organizacije islamske konferencije, konferenciju je otvorio Abdullah bin Hammed Atijja, drugi zamjenik premijera Vlade Katara i ministar za energiju i industriju. Otvaranju je prisustvovala i princeza Moza, supruga Šejha Hameda bin Halife Al Thanija, emira države Katar.

 

Resi sa seighomKardaviem
Reisu-l-ulema sa šejhom Kardavijem 

 

      Mnogo je razloga za konferenciju za međumuslimanski dijalog, ali povod su pogoršani sunnitsko-ši'itski odnosi u Iraku. Biranim riječima i sa vidnom željom za istinski međumuslimanki dijalog, posebno ši'itsko-sunnittski, govorio je Ajatullah el-Teskhiri, naglasivši da se svi muslimani u "devedeset pet posto pitanja slažu. Samo je pet posto stvari oko kojih postoje izvjesne razlike među njima. Pa zašto da se bavimo tim pet posto razlika kad se u svemu drugom slažemo – zapitao se Ajatullah el-Teskhiri.

      U svom nadahnutom obraćanju Šejh el-Qaradavi je izrazio zabrinutost za stanje u Iraku i upozorio da "ako se u Iraku ne zaustavi međumuslimansko krvoproliće, cijeli region može zadesiti nepredvidivo nasilje koje niko neće moći kontrolisati. On je, međutim, izrazio nadu da će konferencije međumuslimanskog dijaloga, kao što je ovaj u Dohi, pridonijeti smirivanju i vraćanju povjerenja između sunnita i ši'ita. Šejh el-Qaradavi je pozvao ši'itske centre u svijetu da utječu da se jaz nepovjerenja, koji je očit, između sunnita i ši'ita u Iraku dalje ne produbljuje."

      Konferenciji u Dohi prisustvuje i reisu-l-ulema IZ u BiH  dr. Mustafa Cerić, koji je predsjedavo petom sesijom o temi: "Problem ekstremizma u međuvjerskom dijalogu". U svom govoru reisu-l-ulema Cerić je podsjetio da su milioni muslimana nedavno boravili na Arefatu, te da su se mogli prisjetiti Alejhisselamovog govora na Mini u kojem je rekao: - O ljudi poslušajte što ću vam reći i to dobro zapamtite, jer ne znam da li ću se s vama iduće godine vidjeti. Znate li koji je najsvetiji dan? Ovaj dan, Božji Poslaniče – rekoše! Zanate li koji je mjesec najsvetiji? Ovaj mjesec – kazaše! Znate li koji je grad najsvetiji? Ovaj grad – uzviknuše. E, pa vidite – reče im Alejhisselam - vaša krv, vaš imetak i vaša čast su sveti kao što su sveti ovaj dan, i ovaj mjesec i ovaj grad sve dok se ne vratite vašem Stvoritelju da pred Njim odgovarate za svoja djela.

Reis predsjedava jednom od sesija Konferencije u Dohi

Reisu-l-ulema predsjedava jednom od sesija konferencije u Dohi 

      Reisu-l-ulema Cerić je nadalje kazao da "muslimani mnogo više vole jedni druge nego što se poštuju. Kad budu poštivali mišljenje, slobodu, imetak i čast jedni drugih, kao što se međusobno vole, međumuslimanski odnosi će, zasigurno, biti bolje. Postoji razlika između vjerskog i političkog jedinstva. Muslimani su, po svim mjerilima, najjedinstvenija vjerska skupina u svijetu, jer svi poštuju jednu knjigu – Kur'an, svi podjednako poštuju vjerovjesnika Muhammed, a.s., svi se okreću prema jednoj kibli – Kabi u Mekki. Problem je u svjetskoj politici od koje muslimani pate već nekoliko stoljeća. Vrijeme je, stoga, da muslimanske zemlje uvedu reda u svojim političkim odnosima na način da se poštuje globalni interes muslimana. A to se može postići samo međunarodnom i regionalnom suradnjom. Europska unija nije nastala na vjerskom jedinstvu, već na političko-strateškom jedinstvu. Zato je važno da muslimanske zemlje surađuju, da zbližuju svoje političke interese ne samo za dobrobit muslimana, već i za dobrobit cijeloga svijeta. Muslimani Europe očekuju od odgovornih u muslimanskom svijetu, posebno od sunnitske i ši'itske uleme, da ne rizikuju budućnost naše djece zbog ličnih sujeta, te sektaške ili partijske isključivosti. Nalazimo se pred historijskom prilikom da pokažemo svijetu da je islam Allahova vjera mira i sigurnosti, te da je Muhammed, a.s., Božja milost svim svjetovima, naglasio je reisu-l-ulema uz poruku da Doha može da služi kao primjer drugima u razvijanju dijaloga , kako među muslimanima , tako i među svim vjerama svijeta.