A+ A A-

Ljevaković: Vjerovjesnikov životopis najbolja inspiracija i podstrek za vjernike

22 09 2023 01 hutba zamjenik sira

Povodom Mevluda - rođenja poslanika Muhammeda, a.s., zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini dr. Enes-ef. Ljevaković danas je kazivao hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, a hutba je pročitana i u drugim džamijama.

Obraćajući se prisutnim vjernicima, zamjenik reisul-uleme podsjetio je da je naša tradicija u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim dijelovima svijeta, da se tokom mjeseca rebi'ul-evvela, a posebno na dan Mevluda, učenjem mevluda, predavanjima i drugim prigodnim programima prisjećamo životopisa, lika i djela poslanika Muhammeda, a.s.

- Mevludskim stihovima osvježavamo naše znanje i pamćenje o najvažnijim činjenicama i događajima iz njegova života, njegovim karakternim crtama i odlikama te ključnim porukama njegove poslaničke misije.

Njegov časni sunnet kao praktična primjena učenja sadržanih u Kur'ani-kerimu nosi trajnu poruku i nepresušnu nadu za sve njegove sljedbenike i pripadnike ummeta. Muhammed, a.s., nije samo poslanik jednog vremena i prostora; on je poslan kao milost svim ljudima i svjetovima - kazao je Ljevaković.

Dodao je da je "Muhammedovo, a.s., poslanje u cjelini snažan podsjetnik da Allahova milost, koju Njegov Miljenik donosi svojim učenjem i najvišim etičkim vrlinama i koja je s njegovim poslanstvom poprimila karakter sveopćeg dobra, nije i ne može biti bilo čije ekskluzivno vlasništvo i pojedinačna privilegija".

- Svevišnji je u Kur'anu poručio da On najbolje zna kome povjerava poslanstvo Svoje. Svojom mudrošću Muhammeda, a.s., je odabrao i pripremio za misiju Pečatnog vjerovjesnika. Samo osoba izuzetnih moralnih osobina i odlika mogla je biti odabrana za tu zadaću - istaknuo je Ljevaković.

Kako je naglasio, cjelokupnim svojim životom, moralom, ponašanjem, odnosom prema Allahovim uputama i poslaničkoj zadaći, prema sebi i drugima, ustrajnom i nepokolebljivom borbom za istinu i pravdu, slobodu i dostojanstvo čovjeka, borbom protiv svakog vida nasilja i zuluma, zalaganjem za društvenu solidarnost i slogu, Muhammed, a.s., svjedočio je i potvrđivao iskrenost svoga poziva i dosljednost u vršenju svoje misije.

- Ljudi s kojima je živio i poslovao i prije poslanstva prepoznavali su u njemu povjerljivog i pouzdanog čovjeka i tim nadimkom su ga oslovljavali - El-Emin. Zbog svega navedenog i brojnih drugih odlika koje je teško i nabrojavati u jednoj hutbi, Svevišnji ga je u Kur'anu oslovio 'divnim uzorom' (usvetun hasenetun) 'za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje' (Ahzab, 21) - naveo je Enes-ef. Ljevaković.

Podsjetio je da ne postoji gotovo nijedan bitan aspekt ljudskog života, bilo da je posrijedi radostan ili tužan događaj, lagodan ili tegoban momenat, koji ovaj odabrani Allahov Poslanik nije iskusio.

- U njegovom srcu nije bilo mjesta za pesimizam, očajavanje i malodušnost. A u radosti, uspjehu i blagodatima su skromnost, zahvalnost i umjerenost bili njegov obrazac ponašanja. Oholost, osionost, obijest i razmetljivost nisu imale pristup njegovom srcu i duši. Duboko je bio svjestan ljudskih slabosti, moralnih posrtaja i sklonosti griješenju. Vjerovao je da se ljudsko srce može promijeniti samo lijepom riječju, dobrotom i lijepim postupkom. Ashabe je savjetovao da budu milostivi prema onima na Zemlji, pa će se i njima smilovati Onaj na nebesima. Naglašavao je važnost principa umjerenosti i olakšavanja - naglasio je Ljevaković, dodavši da vratiti se moralnom liku Poslanika, slijediti i primjenjivati njegovu uputu, znači postati dio zajednice za koju Kur'an kaže: "Vi ste ummet najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćajte, i u Allaha vjerujte." (Ali 'Imran,110).

Ocijenio je da je i danas čovječanstvo, koje se već duži vremenski period nalazi u teškoj moralnoj i društvenoj krizi, u nasušnoj potrebi za Muhammedovim, a.s., vjerovjesničkim naslijeđem i učenjem.

- Ono je i danas poticajan i inspirativan primjer za pozitivne lične i društvene promjene, za popravljanje stanja u svakom pogledu. A Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok on ne promijeni sebe, svoj odnos prema Stvoritelju, životu i vjeri.

Mevlud, kojim osvježavamo i produbljujemo naše znanje o životopisu vjerovjesnika Muhammeda, a.s., kojim snažimo našu ljubav i privrženost njegovoj ličnosti i misiji, ukazuje nam na put koji trebamo slijediti u našem suočavanju s mnogobrojnim ovovremenim izazovima i problemima poput materijalističkog gledanja na život, hedonizma, nasilja, društvene nejednakosti, svađa i podjela, sebičnosti i uskogrudnosti, rasizma i ksenofobije, neodgovornog odnosa prema prirodi i njenim resursima, snažnog utjecaja društvenih mreža na ljudsko ponašanje i društvene odnose sa svim njihovim pozitivnim i negativnim implikacijama - kazao je on.

Poručio je da su "Vjerovjesnikov životopis, njegov moral, odgojne metode, ponašanje i odnos prema ljudima, njegove riječi i djela, o kojima se mnogo govori tokom mjeseca mevluda, najbolja inspiracija i podstrek za sve vjernike i vjernice da vlastite riječi i djela usklade s njegovim primjerom i sunnetom za svoju dobrobit i dobrobit svih ljudi".

(MINA)