edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Hutba i sergija za adaptaciju ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese

09 12 2022 02 hutba begova

U svim džamijama u Bosni i Hercegovini danas je održana hutba u kojoj su upućene poruke o značaju projekta rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije objekata ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, a hutbu je napisao hafiz dr. Mensur-ef. Malkić, direktor Medrese.

Nakon klanjanja džuma-namaza organizirana je i sergija za pomoć ovom projektu, čiji je početak ozvaničen krajem novembra ove godine, a završetak radova zavisit će od dinamike prikupljanja preostalih potrebnih sredstava.

- Naši prethodnici izgradili su škole i internate u kojima su se školovale i boravile brojne generacije, a danas mi imamo priliku i obavezu da ih rekonstruiramo, dograđujemo i adaptiramo i doprinosimo njihovom kvalitetu jer će se u njima školovati i boraviti naši potomci, buduće generacije - navedeno je u hutbi. 

Naglašeno je da su svršenice Gazi Husrev-begove medrese kroz vrijeme svojim životom, znanjem, radom, trudom i zalaganjem dokazale da su na visini zadatka kada je riječ o misiji islama, odgoju i obrazovanju djece i mladih te doprinosu razvoja vjerskog života u Bosni i Hercegovini.

- Veliki broj njih su nakon medrese završile različite fakultete, stekle različita zvanja i akademske titule, postale poznate, priznate, cijenjene po svom znanju i radu i kao takve ponos su Gazi Husrev-begove medrese i Islamske zajednice. Neke od njih su svoje živote položile kao šehidi u protekloj agresiji na našu domovinu. Ove činjenice i veliki doprinos svršenica Gazi Husrev-begove medrese boljitku zajednice i društva obavezuju nas da se potrudimo i obezbijedimo dobre i kvalitetne uslove učenicama Medrese tokom školovanja - poručeno je, između ostalog, u hutbi.

Agencija MINA hutbu prenosi u cijelosti:

"Draga braćo i poštovane sestre!

Nalazimo se u historijskim danima za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, za naš narod, a posebno za Gazi Husrev-begovu medresu, u kojima smo, krajem novembra, ozvaničili početak radova na rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

Koristimo priliku da vas preko hutbe upoznamo sa ovim velikim hairli projektom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i pozovemo da uzmete učešće u današnjoj sergiji u okviru svojih mogućnosti.

Kada je, prije nešto više od četiri decenije, godine 1978. otvoreno žensko odjeljenje Gazi Husrev-begove medrese, profesor Husein-ef. Đozo je u kurban-bajramskoj poruci kazao: Otvaranje ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, gledano u ovom kontekstu, predstavlja historijski značajan korak u razvoju vjerskog života. Držimo da je to najveći uspjeh Islamske zajednice s kojim dočekuje ovaj Bajram. Puni značaj ovog koraka možemo pravilno ocijeniti i sagledati jedino ako znamo da je Muhammed, a.s., ženi namijenio u izvršavanju misije islama potpuno istu ulogu. Naime, žena u širenju i poučavanju islamu ima istu ulogu kao i muškarac. Ovaj vrlo važan faktor bio je, nažalost, dugi niz stoljeća, sve do danas, pasiviziran i isključen iz javnog, posebno iz vjerskog života. Žena je posljednjih stoljeća bila zaista van života. Možda najpozitivnije i najubjedljivije govori o našoj zrelosti i svijesti o savremenim potrebama vjerskog života, upravo to što smo konačno shvatili značaj uloge žene i pokušavamo da je reaktiviramo i aktivno angažiramo u razvoju vjerskog života. Otuda otvaranje ženskog odjeljenja, i nastojanja da se žena osposobi za svoju ulogu i da joj se omogući da zauzima svoje odgovarajuće mjesto, dobija izuzetan značaj u razvoju vjerskog života.

Potom se, uz svojevrsni ukor muškarcima, i slavodobitno i s ponosom, obraća ženama, muslimankama i obavezuje ih da u punom kapacitetu iskoriste lijepu priliku koju su, nakon dugo vremena, dočekale te ističe: Majke i sestre, ovo je blagdan vaših pobjeda. Konačno ste privoljele, ili bolje kazano, prisilile muškarce da priznaju vaša prava. Na vama je sada da dokažete da ste spremne i sposobne da izvršite svoj zadatak i svoju ulogu koju vam nameće trenutak u kojem ulazite ponovo u život i zauzimate u njemu svoje odgovarajuće mjesto... Dokažite, a vi ćete, sigurno, u to niko ne sumnja, dokazati da ste dostojne takvih pobjeda i takvih zadataka.

Od tog vremena do danas, naše majke, sestre i kćerke, svršenice Gazi Husrev-begove medrese svojim životom, znanjem, radom, trudom i zalaganjem opravdale su povjerenje i dokazale da su na visini zadatka kada je riječ o misiji islama, odgoju i obrazovanju naše djece i mladih te doprinosu razvoja vjerskog života u našoj domovini.

Veliki broj njih su nakon medrese završile različite fakultete, stekle različita zvanja i akademske titule, postale poznate, priznate, cijenjene po svom znanju i radu i kao takve ponos su Gazi Husrev-begove medrese i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Neke od njih su svoje živote položile kao šehidi u protekloj agresiji na našu domovinu. Ove činjenice i veliki doprinos svršenica Gazi Husrev-begove medrese boljitku zajednice i društva obavezuju nas da se potrudimo i obezbijedimo dobre i kvalitetne uslove učenicama Medrese tokom školovanja.

Draga braćo i sestre!

Nakon agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i uspostavljanja redovnog nastavnog procesa u Gazi Husrev-begovoj medresi, zbog nedovoljno kvalitetnih uslova za stanovanje, boravak i rad učenica Medrese, osjetila se potreba za rekonstrukcijom i adaptacijom zgrade ženskog odjeljenja. To pitanje ponovo je aktuelizirano nakon što je stari dio zgrade, u kojem je bila smještena Gazi Husrev-begova biblioteka, dat na korištenje ženskom odjeljenju Medrese. Prije nekoliko godina, pristupilo se izradi projekta rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije zgrade ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese kojim bi se, uz postojeće prostorne kapacitete, dobili novi sadržaji. Uporedo se razgovaralo sa potencijalnim donatorima i vakifima.

Prvi konkretan korak poduzeo je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji je odobrio inicijalna sredstva za početak radova na Projektu. 

Radovi su, hvala Allahu, dž.š., počeli krajem novembra 2022. godine, a završetak radova zavisit će od dinamike prikupljanja preostalih potrebnih sredstava. 

Nadamo se, uz Allahovu, dž.š., pomoć, da ćemo ostatak sredstava za završetak Projekta osigurati od priloga i donacija velikog broja alumnista, svršenika i svršenica Gazi Husrev-begove medrese i muslimana u našoj domovini i bosanskohercegovačkoj dijaspori.

Neka nam u podršci ovom hairli projektu motiv budu kurʼanske poruke: 

Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika (Hadīd, 7); Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? - A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se vratiti.“ (Bekare, 245)

Draga braćo i sestre!

Naši prethodnici, naši djedovi i očevi, izgradili su škole i internate u kojima su se školovale i boravile brojne generacije. Danas mi imamo priliku i obavezu da ih rekonstruiramo, dograđujemo i adaptiramo i doprinosimo njihovom kvalitetu jer će se u njima školovati i boraviti naši potomci, buduće generacije. Ovaj zadatak čekao je našu generaciju i zahvalni smo Allahu, dž.š., što je upravo nama pružena prilika da se dokažemo u obnovi ovog hajrata.

Slijedeći primjer našeg mudrog i velikodušnog vakifa Gazi Husrev-bega, pozivamo vas da vašim prilozima doprinesete realizaciji jednog od najznačajnijih projekta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i postanete član velike porodice vakifa Gazi Husrev-begove medrese.

Upućujemo zahvalu Allahu, dž.š., Koji nam je omogućio da budemo dio ovog velikog projekta i molimo Ga da nas nagradi i primi naša dobra djela! Bože, olakšaj a ne otežaj. Bože, daj da ovaj hairli posao uspješno privedemo kraju. Amin, ja Rabbel-alemin!