A+ A A-

Raspisan konkurs za stipendije Fondacija „Ljiljan“ IZ Bošnjaka Sjeverne Amerike

fondacija ljiljan

Fondacija „Ljiljan“ Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studente svih fakulteta u Bosni i Hercegovini za školsku 2020/2021 godinu. Iznos stipendije je 500.00 USD odnosno ekvivalentno u KM shodno kursu dolara nekoliko dana prije dodjele stipendija.

Za studente u Bosni i Hercegovini stipendije će se dodjeljivati u mjesecu januaru 2021. godine u Sarajevu sa naknadno dostavljenom informacijom stipendistima o tačnom mjestu i vremenu. 

Fondacija će za 2020/2021 školsku godinu dodijeliti 100 stipendija u Bosni i Hercegovini. U slučaju da zaprimimo veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstva za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u mjesecu januaru 2021. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike www.icnab.com.

Uslovi konkursa:

  • Pravo na stipendiranje imaju redovni studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini sa prosjekom 8 i više.
  • Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida i demobilisanih boraca, djeca jetimi te djeca povratnika kao i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

- Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),

- Dokaz da ste full time student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra,

- Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,

- Kućna lista,

- Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,

- Preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg prijavljenog mjesta prebivališta),

- Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije ovjerena u opštini,

- Sve aplikacije slati na e-mail: fondacija.ljiljan@izbsa.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 31. decembra 2020. godine.