A+ A A-

Pretraga pitanja

Razlika između vakufname i testamenta

Pitanje

Selam!
Molim šerijatski stav po pitanju šta mora sadržavati testament a šta vakufnama kako bi ovi dokumenti šerijatski bili ispravni? Odnosno pitam Vas da li po Šerijatu testament može biti preinačen u vakufnamu?
Zahvaljujem!
Hasan Kafadar, Sarajevo!

Odgovor

Uz uobičajene šerijatske uvjete koje mora ispunjavati svaki imovinskopravni ugovor, te posebne uvjete koji se odnose na testament (do jedne trećine imovine, saglasnost ostalih nasljednika ako je oporukoprimac neko od nasljednika), testament mora sadržavati slijedeće bitne elemente:

- ko oporučuje,

- ime oporučitelja,

- šta oporučuje, tj. koju imovinu,

- korisnost ili služnost (šerijatski je dozvoljeno do jedne trećine ukupne imovine koja je u vlasništvu oporučitelja) i

- kome se ta imovina oporučuje.

Vakufnama mora sadržavati, nakon ispunjenih općih uvjeta raspolaganja imovinom, slijedeće elemente:

- ko uvakufljava,

- ime vakifa,

-šta uvakufljava, tj. koju imovinu,

- korisnost ili služnost, u koje svrhe se uvakufljava i eventualno pod kojim uvjetima ako vakif ima nekih posebnih uvjeta.

Budući da se testament može jednostrano poništiti i povući, on se može preinačiti u vakufnamu. Dakle, ukoliko testator za života istu imovinu koju je nekome oporučio uvakufi, smatrat će se da je odustao od testamenta u korist uvakufljenja. Testament će biti poništen, a vakuf valjan ukoliko su svi drugi uvjeti uvakufljenja ispunjeni. Testator to može učiniti jednostrano, osim ako je testament uslovljen nekom protuuslugom i sl. onda je to neka vrsta trgovine i razmjene vrijednosti i to je druga situacija koju treba riješiti sud ukoliko dođe do spora.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH