Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Vaktija iz Takvima i autorska prava

Pitanje:

Redovno čitam vaš list i hvala vam što se u njemu bavite različitim temama. Kupio sam Takvim za 2024. godinu. S obzirom na to da u našem džematu ima starijih džematlija koji sebi ne mogu priuštiti kupovinu Takvima ili kalendara, kopirao sam kalendarski dio iz Takvima (ukupno 7 komada) i podijelio ga tim ljudima. Efendija je vidio da sam kopije vaktije podijelio tim džematlijama i rekao mi da je haram to što sam uradio. Stoga vas molim da mi odgovorite pismeno u Preporodu da li sam učinio: haram ili sadaku?

Odgovor:

Prema odredbama šerijatskog prava, autorska djela su zaštićena i zabranjeno ih je prisvajati i njima se koristiti bez saglasnosti autora, posebno kada autor ili izdavač naglase (u knjizi i sl.) da su sva prava zaštićena, uključujući i pravo fotokopiranja.

Neki pojedinci, pozivajući se na zabranu prikrivanja znanja, smatraju da svako ko na legitiman način dođe do knjige nekog autora ima pravo da je prepiše (kopira) i da je besplatno distribuira ili prodaje, finansirajući njeno štampanje i prodaju kako želi, a autor nema pravo da ga u tome spriječi. Međutim, to mišljenje je pogrešno, zato što se autor knjige, istraživačkog rada, umjetničkog djela ili nekog patenta smatra vlasnikom prava na njegovu eksploataciju u proizvodnji, distribuciji i prodaji, ili ustupanju drugom licu, uz naknadu ili bez nje, uz uslove oko kojih se dogovore.

Najpoznatije akademije islamskog prava su, razmatrajući pitanje autorskih prava, donijele fetve u kojima, između ostalog, ukazuju na promjenu okolnosti do kojih je došlo pojavom štamparija i izdavačkih kuća. Prije ere štamparija, knjiga se ručno prepisivala i tada je prepisivač trošio svoje vrijeme, a, može se reći, i bio u službi autora, jer je spašavao njegovo djelo od zaborava i propadanja. Tada prepisivanje knjige nije bilo atak na autora i njegovo djelo, niti iskorištavanje njegova znanja i truda, nego, naprotiv, ono je koristilo autoru, povećavalo njegovu reputaciju i širilo njegovo naučavanje. Danas je situacija potpuno drugačija: autor uloži dosta svog vremena, truda i novca dok napiše ili načini djelo i, kada ga objavi, druga osoba može bez velikog truda i uz malo novca preuzeti, kopirati ili štampati to djelo, a onda ga i prodavati i prisvajati rezultate autorovog truda (bez njegova odobrenja).

Pojavom savremenih sredstava štampanja došlo je do suštinske promjene između prošlog i sadašnjeg stanja, što nas obavezuje na nova sagledavanja toga pitanja i pristup kojim će se svakome zaštiti njegov trud i pravo. Neophodno je autoru zaštititi njegovo pravo na ono što je napisao ili načinio. To pravo je njegovo vlasništvo, po Šerijatu, i niko ga ne može prisvajati niti se djelom služiti bez njegove saglasnosti (dozvole). Autorska prava uglavnom su zaštićena u savremenom pozitivnom zakonodavstvu.

Prema tome, kupovinom Takvima ne stiče se pravo kopiranja bilo kojeg njegova dijela, pa ni kalendarskog. Vaktija se može kopirati, umnožavati i dijeliti kada je izdavač učini javno dostupnom, a to bude početkom kalendarske godine, kada je objavi na zvaničnom portalu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (www.islamskazajednica.ba).

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH