Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Obaveza vraćanja kockarskog duga bližeg rođaka

Pitanje: 

Rođak je rođaku uzeo novac sa računa i prokockao ga. Da li su članovi uže porodice i braća dužni da izmire dug, ukoliko su u mogućnosti?

Odgovor: 

Dug je individualna obaveza svakog dužnika. Članovi porodice i braća nisu dužni vraćati dugove svog bližnjeg, ali to mogu učiniti, ako su u mogućnosti, kao znak dobročinstva prema njemu, a i osobi od koje su otuđena sredstva. Ukoliko bi se odlučili na vraćanje duga, trebaju voditi računa da to ne bude zloupotrijebljeno za nova zaduživanja ili krađe. Osim brige o vraćanju duga, članovi porodice trebaju, prije svega, pomoći posrnulom članu da odbaci porok kockanja iz svoga života, kako ne bi sebe, a i njih, uvodio u nove neprilike. 

Napominjemo da je kocka jedan od velikih grijeha koji se u Kur'anu spominje zajedno sa alkoholom. Kada se u Kur'anu ukazivalo na štetnost i zabranjenost alkohola spomenuta je i kocka. Uzvišeni Allah je rekao: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (El-Maide, 90-91.)

Stoga treba znati da je ovisnost o kockanju, kao i ovisnost o alkoholu, porok koji se teško liječi i zato ne treba izbjegavati pomoć liječnika i stručnih lica, ukoliko se za tom vrstom pomoći ukaže potreba.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH