Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Vraćanje očevog duga

Pitanje:

Poginuli su mi roditelji i brat u saobraćajnoj nesreći. Moj otac je ostavio kredit i dugove iza sebe. Sada su ljudi počeli da mi traže pare na ime duga, iako je prošlo samo par mjeseci od kad su poginuli i ja se još uvijek nisam u potpunosti oporavio, jer sam ostao sam u kući bez ikoga. Pored toga, ja trenutno nemam sredstava da vratim te dugove, a ti ljudi neće halaliti jer nisu muslimani. Razmišljam da im uopšte ne vraćam dugove zato što nemaju razumijevanja za moj bol, ali sam u dilemi oko toga. Šta vi mislite o tome?

Odgovor:

Samo se na jedan od dva načina dužnik može osloboditi duga prema drugoj osobi: da ga vrati ili da mu povjerilac halali, tj. oprosti i odustane od potraživanja. Budući da Vaš rahmetli otac očito nije vratio kredite, možete razgovarati sa povjeriocima da odustanu od dijela svojih potraživanja ili da Vam dadnu dodatnog vremena za vraćanje duga. Ako ste od oca naslijedili neku imovinu potrebno je da iz nje vratite njegov dug. Prema šerijatskim propisima nasljedstvo se dobija tek nakon što se izvrši oporuka ili podmiri dug (Sura En-Nisa', 12. ajet). Ukoliko niste ništa naslijedili od oca, onda niste ni dužni da vratite njegov dug. Ukoliko biste tokom života bili u stanju da to učinite, to bi Vam se računalo kao dobročinstvo prema roditelju. Svevišnji u Kur'anu kaže: „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite...“ (El-Isra', 23). Takvo dobročinstvo bi moglo ocu olakšati polaganje računa na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Duša vjernika će, zbog duga, biti zatočena sve dok se on za nju ne izmiri.“ (Et-Tirmizi)

U svakom slučaju trebate razgovarati sa povjeriocima (koji imaju dokaze za svoja potraživanja) i objasniti im stanje u kojem se nalazite.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH