Promo banner

A+ A A-

Pretraga pitanja

Je li u redu vratiti dug po sjećanju?

Pitanje:

Ukoliko ne znam koliko sam tačno dužan, je li u redu vratiti dug po sjećanju, onoliko koliko se sjećam ili dodati još na to nešto više, ili kako postupiti u tom slučaju?

Odgovor:

Svevišnji u Kur'anu zapovijeda da se prilikom uzimanja pozajmice dug zapiše: „O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenoga roka. I neka pisar vaš ugovor vjerno napiše...“ (El-Bekare, 282) Evidentiranje duga u pisanoj formi ili u ugovoru o pozajmici prevenira moguće kasnije nesporazume i različita tumačenja visine i prirode dugovanja, odnosno potraživanja. Da ste postupili prema spomenutoj kur'anskoj uputi sada biste znali na čemu ste i ne biste imali nedoumica uvezi visine duga. Ali, budući da to niste učinili, ostaje Vam da iznos duga usaglasite s povjeriocem,  ukoliko je on poznat i dostupan, odnosno da postupite po pretežnom mišljenju, ukoliko je nepoznat ili nedostupan. A ako dug bude veći od vraćenog, nanijetite da Svevišnji povjeriocu namiri od sevapa za sadaku koju dajete s vremena na vrijeme. Savjetujemo Vam da učinite teobu zbog kršenja kur’anske odredbe o zapisivanju duga.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH