A+ A A-

Pretraga pitanja

Kako sačiniti šerijatski validan testament?

Pitanje:

Možete li mi reći na koji način čovjek treba da ostavi vasijet da bi bio validan. Npr. vasijet gdje želi biti ukopan ili neki slični zahtjevi prilikom svoje dženaze. Je li dovoljno da to oporuči riječima svojim najbližima ili treba da bude napisano na papir? Postoji li neka procedura koja treba da se napravi? 

Odgovor:

Vasijjet (oporuka/testament) je pravo, ali ne i obaveza, izuzev u slučaju neizvršenih imovinskih obaveza prema Bogu, poput zekata, vitara, keffareta, fidje, troškova za neobavljeni obavezni hadž, ili prema ljudima, poput duga za koji nema dokaza na osnovu kojih bi povjerilac svoje potraživanje naplatio sudskim putem. Tada je oporuka kojom se nalaže izmirenje tih dugovanja vadžib/obaveza. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Dužnost je svakog muslimana koji ima nešto da oporuči da ne prenoći ni dvije noći, a da njegova oporuka ne bude kod njega napisana.“ (El-Buhari, 2738) 

Ne postoji strogo definisana forma oporuke/vasijjeta koja se mora ispoštovati, nego bila koja forma kojom se saznaje namjera oporučioca je prihvatljiva. Ukoliko se to može postići u usmenoj formi ona je dovoljna, mada je bolje i sigurnije da oporuka bude u pisanoj formi.

Preporučujemo da se prije sastavljanja oporuke, koja se odnosi na pitanje dženaze ili ukopa u određeno mezarje  i slično, provjeri mogućnost njene realizacije u džematu/nadležnom medžlisu, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi i poteškoće pri njenoj realizaciji.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH