A+ A A-

Pretraga pitanja

Sticanje vlasništva nad zemljištem na temelju institucije dosjelosti

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kakav je islamski stav prema pravnoj instituciji dosjelosti, odnosno da li je dozvoljeno pokretati proces dokazivanja korištenja zemljišta dužeg od 20 godina radi sticanja vlasništva, a čiji nasljednici žive u inostranstvu i nikada nisu ni pokrenuli proces podjele pomenute parcele?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Dosjelost, uz posjedovanje i korištenje zemljišta u tuđem vlasništvu, nije valjana osnova za prestanak niti sticanje vlasništva. Ako je vlasnik zemljišta poznat, njegovo pravo vlasništva ne može biti oboreno niti osporeno na temelju institucije dosjelosti. Dosjelost se može koristiti samo kao indikacija vlasništva i osnova za odbijanje zahtjeva za vraćanje u posjed. Za vraćanje u posjed nakon 15 godina proteka vremena korištenja posjeda od strane druge osobe, vlasnik je dužan dokazati svoje vlasništvo nad predmetnim zemljištem. Ovo je mišljenje koje preovladava u islamskim pravnim školama sa izuzetkom malikijskog mezheba, koji smatra dosjelost jednom od osnova sticanja vlasništva. Upadanje u posjed poznatog vlasnika i neovlašteno zaposjedanje i korištenje njegovog zemljišta je zabranjeno u islamu i tretira se uzurpacijom, a nikako osnovom za preuzimanje tuđeg vlasništva. Ako posjednik prizna da to nije njegovo vlasništvo ili vlasnik dokaže svoje pravo vlasništva, zaposjednuto zemljište se vraća stvarnom vlasniku, bez obzira na dosjelost i njegovo trajanje.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara dr. Ahmed Purdić

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH